NSPOH

Visie en missie

De NSPOH (Netherlands School of Public and Occupational Health) wil als non-profit organisatie een waardevolle bijdrage leveren aan de verbetering van de volksgezondheid, de arbeidsomstandigheden en participatie in Nederland.

Dit doen wij door professionals kwalitatief goed en vraaggestuurd op te leiden voor de hedendaagse praktijk van public en occupational health.

Wij ontwikkelen en organiseren opleidingen, bij- en nascholing, in-company programma’s en symposia op academisch en post-hbo niveau waarmee wij:

  • professionals leren een brug te slaan tussen praktijk, beleid en wetenschappelijk onderzoek;
  • kennis praktisch toepasbaar maken en zo het innovatieve en kritisch vermogen van professionals versterken;
  • organisaties adviseren over leren en competentieontwikkeling als instrument om verbeter- en vernieuwingsprocessen vorm te geven;
  • een platform bieden aan professionals die samen met anderen de eigen professionaliteit en die van hun organisaties verder willen ontwikkelen.

Voor wie?

De NSPOH heeft een compleet opleidings- en trainingspakket voor professionals werkzaam op het terrein van arbodienstverlening, sociale zekerheid (occupational health) en de publieke gezondheid (public health).

 

Occupational health

Op het terrein van occupational health werken onder andere bedrijfs- en verzekeringsartsen, arbeidsdeskundigen, A&O psychologen, (arbo-)verpleegkundigen, arbeidsdeskundigen, arbeidshygiënisten, veiligheidskundigen, A&O psychologen, A&O deskundigen en bedrijfsmaatschappelijk werkers.

 

Public health

Op het terrein van public health werken artsen, beleidsadviseurs, epidemiologen, gezondheidsbevorderaars, preventiemedewerkers, verpleegkundigen, leidinggevenden, programmacoördinatoren, projectleiders én praktijkondersteuners en doktersassistenten in de huisartsenpraktijk.

Smaakvol, chique en speels

Sinds de verhuizing naar Utrecht, eind 2013, is onze dienstverlening en bereikbaarheid vanuit alle delen van het land verbeterd. De locatie biedt uitstekende parkeergelegenheid. Het pand is ingericht volgens de uitgangspunten van de Circulaire Economie. De nieuwe inrichting noemen onze gasten smaakvol, chique en speels tegelijkertijd

Bedrijfsfilm

Tussen december 2013 en januari 2014 maakten drie enthousiaste studenten van de HU (Hogeschool Utrecht) een bedrijfsfilm over de NSPOH.