NSPOH

Onze kijk op leren en opleiden

Waarom leiden wij eigenlijk op?

Wij zien professionals in public en occupational health als competente, geïnspireerde en creatief ingestelde medewerkers.

Professionals waar je iets van mag verwachten. Zij weten veel van hun werkgebied (‘knowing’). Zij weten ook hoe ze al die kennis in de praktijk kunnen gebruiken (‘knowing how’). Zij laten dat ook zien (‘showing’) en blijken dat in de praktijk ook daadwerkelijk te doen (‘doing’). En dat is meer dan welkom in werkvelden met een zo belangrijke maatschappelijke impact als duurzame inzetbaarheid en volksgezondheid. Werkvelden die voortdurend met maatschappelijke ontwikkelingen mee veranderen. Voor die professionele ontwikkeling zetten wij ons graag in.

Hoe doen we dat?

Dat doen wij door die professionals een opleiding te bieden die gebouwd is op vier pijlers:

 1. Praktijkgericht
  Een opleiding waar de praktijk van het dagelijks werk van de deelnemers centraal staat. Dáár liggen immers de uitdagingen en de vragen die aanleiding vormen voor leeractiviteiten, reflectie en toetsing.
 2. Actiegericht
  Een opleiding waarbij leren een werkwoord is. Leren door (zelf) te doen. Iets leren gaat niet vanzelf maar is soms gewoon (hard) werken. Met andere deelnemers, met docenten en trainers, met praktijkopleiders. Informatie verwerken, onderzoeken en experimenteren, lezen en schrijven, er iets van vinden, keuzes maken en resultaten boeken.
 3. Deelnemergericht
  Een opleiding die recht doet aan de verschillende manieren waarop mensen leren. Leren is een cyclisch proces waarbij voortdurend wordt voortgebouwd op al eerder verworven kennis en ervaring. Voor de één is reflectie op die ervaringen een nuttig startpunt, voor de ander juist het (kritisch) doordenken van nieuwe gezichtspunten en concepten. Het betekent ook een opleiding waarbij de deelnemer steeds meer de regie in eigen handen neemt. Naarmate professionals zich verder ontwikkelen zal de externe sturing door opleiders en wet- en regelgeving afnemen en zelfsturing toenemen.
 4. Competentiegericht
  Een opleiding die zich richt op hoofd, handen en hart. Het goed uitoefenen van een vak is meer dan een verzameling vaardigheden. U moet veel weten en (wetenschappelijk) kunnen onderbouwen en verantwoorden. U moet in praktische zin ook een hoop kúnnen en doen. Misschien nog wel belangrijker is dat u er ook iets van vindt en iets bij voelt. Een bevlogen werknemer blijkt een inspirerende en productieve werknemer. Competentiegericht leren dus. En dat vraagt om het kunnen integreren van kennis, vaardigheden en een duidelijke beroepshouding in een concrete werksituatie.

Wij faciliteren en ondersteunen dat soort leerprocessen met het aanreiken van relevante informatie, het geven van adequate leer- en loopbaanbegeleiding en het bieden van reflectie en toetsingsmogelijkheden.

Wat doen we dan precies?

Wij doen dat in verschillende vormen.

 • In onze medische vervolgopleidingen gaan wij een educatief partnership aan met de werkorganisatie van de deelnemer (de assistent in opleiding tot specialist). Dat maakt het mogelijk de werkpraktijk daadwerkelijk centraal te stellen. Het maakt het ook mogelijk om te werken aan cyclische leerprocessen en toenemende zelfsturing. Dat is voor deelnemers praktisch te merken aan individuele opleidingsplannen, tripartiete gesprekken en de beoordeling van kritische beroepsactiviteiten.
 • In onze master-opleiding wordt het competentiegericht opleiden vooral zichtbaar in de relatie tussen praktijk, beleid en wetenschap. Bij alle onderdelen wordt die relatie actueel gemaakt en vertaald naar concrete beroepsactiviteiten en –producten.
 • In onze opleidingen voor verpleegkundigen zijn de vier pijlers merkbaar in de grote betrokkenheid van de deelnemers bij invulling en uitvoering van een breed scala aan relevante leeractiviteiten. In vormen van ‘action learning’ en online faciliteiten wordt gewerkt aan specifieke competenties.
 • In onze bij- en nascholing ligt het accent vooral op actualiteit en inspiratie. Op basis van een efficiënte combinatie van inspirerend docentschap, eigen (leer-)activiteit en online ondersteuning wordt in korte tijd gewerkt aan gerichte professionele ontwikkeling en het up-to-date houden van kennis en vaardigheden.
 • In onze incompany activiteiten sluiten we aan bij actuele en specifieke (leer-)vragen van organisaties en hun professionals. Wij maken hierop maatwerkprogramma’s op basis van onze vier pijlers.