NSPOH

Examencommissies

De NSPOH heeft drie examencommissies: één voor de medische vervolgopleidingen, één voor de overige NSPOIH-opleidingen en één voor de bij- en nascholingsactiviteiten. Vragen over bijvoorbeeld het onderwijsprogramma of een beoordeling van toetsen en opdrachten kunt u voorleggen aan de examencommissie. Een uitgebreide beschrijving van het takenpakket van de examencommissie is opgenomen in de onderwijs- en examenregelingen.

Examencommissie medische vervolgopleidingen

 • Mw. O.J. van Kempen, verzekeringsarts, extern lid, voorzitter
 • Dr. C.A.M. Roelen, bedrijfsarts, extern lid
 • Dhr. R.W. Haneveld, arts M&G, MPH, extern lid
 • Drs. J.J. de Schipper, opleider/adviseur, intern lid
 • J. Wuis, programma-assistent, secretariële ondersteuning

Contact via secretariaat (Joke Wuis)

Examencommissie overige NSPOH-opleidingen

 • vacature, voorzitter
 • Dr. H. Bolk (Programmanager Ketensamenwerking Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Gemeente Rotterdam), lid
 • Ir.M.J.E. Penris, opleider/adviseur NSPOH
 • Dr. F.W. Noordik, opleider/adviseur NSPOH
 • Drs. A. de Graaf, opleider/adviseur NSPOH

Contact via secretariaat (Merlien Tuinfort)

Examencommissie bij- en nascholing en in-company

 • Drs. S. Rengelink, coördinator bij- en nascholing
 •  A.G. Kaldenberg, bedrijfsarts, instituutsopleider

Contact via secretariaat (Nicole Selier)