NSPOH

Onderwijscommissies

De onderwijscommissie adviseert de NSPOH over het opleidingsaanbod, het niveau van de opleiding en de aansluiting van het programma met de wetenschap en de praktijk. Voor elke opleiding is een aparte onderwijscommissie ingesteld. 

 

Medische vervolgopleiding bedrijfsgeneeskunde

 • Prof. dr. M.H.W. Frings-Dresen (AMC-UvA/Coronel Instituut); voorzitter
 • vacature LOSGIO
 • D.A.W. van der Heijden, bedrijfs- en verzekeringsarts, opleider
 • M.H.H. Bastiaanssen, NVAB, Kwaliteitsbureau

 • S.J. Hoitinga, bedrijfsarts, opleider
 • G. Kaldenberg (NSPOH), bedrijfsarts instituutsopleider; secretaris

Medische vervolgopleiding verzekeringsgeneeskunde

 • Prof. dr. J.R. Anema; voorzitter
 • J.N.H. Bos, verzekeringsarts (NVVG/GAV)
 • D.A.W. van der Heijden, bedrijfs- en verzekeringsarts, opleider
 • C. Hutchison-Mattern, verzekeringsarts (NVVG/GAV)
 • H. Kroneman, verzekeringsarts, (UWV Amsterdam)
 • C. Verwei (UWV Amsterdam)
 • mw. . Ellen Groot (LOSGIO)

 • H.A.M. Veneman, verzekeringsarts (NSPOH), opleider/adviseur; secretaris

1e fase MVO Maatschappij & Gezondheid en

2e fase MVO Maatschappij & Gezondheid

 • Prof. dr. F.J.M. Feron (Maastricht University) voorzitter
 • Drs. Y. Vendrig (LOSGIO)
 • Drs. C. Wijkmans, arts M&G (Onderwijscommissie KAMG) 
 • drs. P. Jaarsma-Visser, arts M&G (Onderwijscommissie KAMG)
 • Drs. H. Bos, arts M&G (Bestuur KAMG)
 • Drs. S. Commandeur (GGD GHOR Nederland)
 • Drs. S. Bruijns (ACTIZ) 
 • Drs. D.I. Blok, arts (ZN)
 • Drs.J. de Boer (NSPOH) senior opleider/adviseur, opleidingsmanager M&G, NSPOH; secretaris

Master Public Health (MPH)

 • Prof. dr. Karien Stronks, AMC-UvA; voorzitter
 • Dr. Thomas Plochg, directeur NPHF
 • Dr. Martijntje Bakker, ZonMw
 • Dr. Jolanda Keijsers, Board Member Healthy for Life, TNO Leiden
 • Simone Korff de Gidts, MPH, ZonMw, Vereniging PHNed
 • Prof. dr. Jet Smit, Julius Centrum, UMC Utrecht
 • vacature, vanuit GGD’en
 • Prof. dr. Niek Klazinga (AMC-UvA)
 • Drs. Marielle Jambroes, MPH (AMC-UvA, Vereniging PHNed)
 • Drs. Berend Mosk, MPH-deelnemer
 • Arnold van der Meijden, MPH-deelnemer
 • Drs. Inge Douwes (NSPOH) senior opleider/adviseur
 • Ir. Manon Penris (NSPOH) senior opleider/adviseur

Opleidingen verpleegkundige M&G, profiel AGZ en 

Verpleegkundige M&G, profiel JGZ

 • B. Bakker, GGD regio Utrecht; voorzitter

 • W. de Kuiper, Hogeschool Utrecht

 • T. Oomen, RIVM

 • T. Steen, GGD Flevoland, bestuurder V&VN

 • L. Bovée, GGD Amsterdam, voorzitter LOVT

 • T. Dunnink, NCJ

 • R. Wolter, GGD Rotterdam Rijnmond

 • M. van der Kruk, opleider/adviseur NSPOH

 • Fleur Kuiper, deelnemer

  Suzanne de Feyter, deelnemer

 • Drs. J. de Boer, arts M&G, opleidingsmanager M&G
 • Ir. Manon Penris (NSPOH) senior opleider/adviseur, opleidingsmanager

 • A. Wijler; programma-assistent

Bij- en nascholing occupational & public health

 • J. de Boer, arts M&G, opleidingsmanager M&G (NSPOH)
 • J.R. Scheenstra- van Rijn, jeugdarts /  instituutsopleider (NSPOH);

 • G. Kaldenberg, bedrijfsarts / instituutsopleider (NSPOH);

 • C.E.C. de Ruiter, arts M&G, senior opleider/adviseur (NSPOH) 
 • H.A.M. Veneman, verzekeringsarts, opleidingsmanager VG (NSPOH)

 • S. Rengelink, opleidingsmanager BNS (NSPOH)

Profielcommissie Opleiding jeugdgezondheidszorg (1e fase M&G)

 • Prof. Dr. H. Raat, ErasmusMC, voorzitter
 • Drs. M.E. Haasnoot, Arts M&G, GGD Twente (AJN)
 • Prof. Dr. S.A. Reijneveld, UMCG (IOSG)
 • Drs. F. Pijpers, NCJ (kennisinstituut JGZ)
 • Drs. R. Heitbrink, Verian (opleidingsinrichting)
 • Drs. J. Ludding, GGD regio Utrecht (opleidingsinrichting)
 • Drs. M. Dijkema, arts M&G, GGD Hollands Noorden (opleider)
 • Drs. R. Brouwer, arts M&G, GGD Fryslân (opleider)
 • Drs. A-M. Keuning, aios GGD Regio Utrecht (Landelijk Overleg van Sociaal-Geneeskundigen in Opleiding, LOSGIO)
 • Dr. K. van ’t Land, aois (Landelijk Overleg van Sociaal-Geneeskundigen in Opleiding, LOSGIO)
 • S. Commandeur, agendalid (GGD GHOR Nederland)
 • Drs. J. de Boer, arts M&G/opleidingsmanager M&G, NSPOH (opleidingsinstituut)
 • Drs. E. van Hoorn, arts M&G, opleider/adviseur, NSPOH (opleidingsinstituut), secretaris

Profielcommissie Opleiding Infectieziektebestrijding (1e fase M&G)

 • Dr. J.E. van Steenbergen (LCI / CIb) Voorzitter
 • H. Backx (GGD GHOR Nederland)
 • T. Waegemaekers (praktijkopleider, VIZ-sib)
 • B.M. de Jongh (NVMM)
 • Dr. G.J.B. Sonder, arts (LCR)
 • Mw. Putri Hintaran (LOSGIO)
 • prof. dr. J.H. Richardus (Erasmus MC/ GGD Rotterdam Rijnmond)
 • M.A.J. Bilkert-Mooiman (IGZ)
 • Prof. dr. J.T. van Dissel (directeur CIb,LUMC, NIV)
 • S. Hahne (afdeling EPI van het Clb, RIVM)
 • O. Stenvers (NVWA)
 • Drs. J. de Boer, arts M&G, opleidingsmanager M&G
 • C.E.C. de Ruiter, arts M&G, senior opleider/adviseur (NSPOH) Secretaris

Opleiding Medische Milieukunde (1e fase M&G)

De profielcommissie bestaat uit

 • Prof. Dr. B. Brunekreef Voorzitter
 • M. Drijver, opleider
 • H. Jans (NVMM)
 • Laurens Hondema (LOSGIO)
 • vacature
 • J. Woldman (GGD GHOR Nederland)
 • C.E.C. de Ruiter, arts M&G, senior opleider/adviseur (NSPOH) Secretaris 
 • R.H. Keuken (NSPOH) opleider/adviseur Secretaris

Profielcommissie Opleiding Forensische Geneeskunde (1e fase M&G)

 • A.R.J. Stumpel Voorzitter
 • M. de Vries(GGD GHOR Nederland)
 • Ph. de Vries (FMG)
 • vacature LOSGIO
 • K.E. van den Hondel (FMG)
 • W.L.J.M. Duijst (GGD IJsselland)
 • J. de Boer, arts M&G, senior opleider/adviseur (NSPOH)
 • C. Das (NSPOH) senior opleider/adviseur forensische geneeskunde Secretaris

Profielcommissie Opleiding sociaal medische indicatiestelling en advisering en 

Opleiding beleid en advies (1e fase M&G)

 • M. van Eijndhoven (Zorginstituut Nederland) Voorzitter
 • M.G.A. de Krosse (CIZ, Driebergen)
 • drs.S. van der Merwe (GGD Rotterdam-Rijnmond)

 • A.M. Brunet de Rochebrune (ASR)

 • drs. K. Scheele (LOSGIO)

 • drs. A.G. Kleinhout (Ministerie van Defensie, IDGO)

 • drs. B.N. Baalbergen (Ministerie van Defensie, BMB)

 • drs. A. Welkamp (NVAMA)

 • drs. F.A. Alwon (Ministerie van Defensie, IDGO)

 • drs. A. Hopperus Buma (NSPOH)

 • C.E.C. de Ruiter, arts M&G, senior opleider/adviseur (NSPOH)
 • G.G.H. Coumans, arts M&G (NSPOH) Secretaris