NSPOH

Onderwijs- en examenregeling

De NSPOH heeft de hoofdlijnen van de onderwijsprogramma’s en de examineringen vastgelegd in onderwijs- en examenregelingen (OERs). Elke opleiding of groep van opleidingen heeft een eigen OER waarin uitgangspunten, inhoud, toetsing, voortgang en examens zijn gedefinieerd. Hieronder een overzicht van de NSPOH-OERs. 

Medische vervolgopleidingen

Overige opleidingen

Tot de overige opleidingen behoren Opleiding Sociaal Verpleegkundige (AGZ), Opleiding Jeugdverpleegkundige (JGZ) en Master Public Health (MPH). Voor deze opleidingen en voor de losse modules of onderdelen in deze opleidingen geldt een bijbehorende OER.

Bij- en nascholing en in-company

Voor de bij- en nascholingsmodules geldt een zelfstandig OER, die ook van toepassing is op het in-company onderwijs.

Examencommissies

U kunt vragen over bijvoorbeeld het onderwijsprogramma of de beoordeling van uw toetsen en opdrachten voorleggen aan de examencommissie.

Fraude en plagiaat

De NSPOH heeft haar beleid bij fraude en plagiaat vastgelegd in een apart document.