NSPOH

Accreditatie

Het onderwijs van de NSPOH bestrijkt het gehele gebied van de sociale geneeskunde en de gezondheidszorg en is daarom interessant voor een groot aantal beroepsgroepen, ook voor niet-artsen. Om het gevolgde onderwijs in te kunnen zetten voor (her)registratie in de registers is het noodzakelijk dat het onderwijs geaccrediteerd wordt door de instellingen die de registers beheren.

 • Medische vervolgopleidingen van de drie sociaal geneeskundige specialismen verzekeringsgeneeskunde, bedrijfsgeneeskunde en maatschappij & gezondheid erkend door RGS.
 • Bij- en nascholing: geaccrediteerd door ABSGABC1, KV&V en Register zorgprofessionals.
 • Gevolgde scholing wordt automatisch in uw GAIA dossier bijgeschreven.
 • Voor diverse groepen arboprofessionals kan accreditatie bij Hobéon SKO worden aangevraagd.
 • Accreditatie voor arbeidsdeskundigen wordt verzorgd door de beroepsvereniging NVvA, zie ook Hobéon Sko. De leden van de NVvA hebben, na inloggen via hun certificeringsdossier, inzicht in de lijst met geaccrediteerde scholing.

 • Scholing op het terrein van reizigersadvisering wordt bij LCR aangemeld.
 • Voor doktersasstenten kan accreditatie bij NVDA/CADD worden aangevraagd.
 • Voor praktijkondersteuners kan accreditatie bij NVvPO worden aangevraagd.
 • Masteropleiding Public Health geaccrediteerd door APHEA.

RGS

De medische vervolgopleidingen bedrijfsgeneeskunde, verzekeringsgeneeskunde en Maatschappij & Gezondheid (inclusief de profielopleidingen) zijn erkend door de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS).

Meer informatie over de RGS.

ABSG

Bij het AccreditatieBureau Sociale Geneeskunde (ABSG) heeft de NSPOH een instellingsaccreditatie, die jaarlijks wordt toegekend. Het aantal accreditatiepunten komt overeen met het aantal contacturen van het onderwijs. Op de certificaten staat vermeld voor welke specialismen het onderwijs bedoeld is, wat het aantal accreditatiepunten is en op welke bij- en nascholingscategorie het certificaat van toepassing is. Bij- en nascholingscategorieën zijn

 • bedrijfsgeneeskunde;
 • verzekeringsgeneeskunde;
 • maatschappij & gezondheid;
 • jeugdgezondheidszorg;
 • infectieziektebestrijding;
 • tuberculosebestrijding;
 • medische milieukunde;
 • forensische geneeskunde;
 • sociaal medische indicatiestelling en advisering
 • beleid en advies en
 • sociale geneeskunde algemeen / algemeen medisch

De certificaten kunt u inzetten voor uw (her)registratie bij de RGS. Voor sociaal geneeskundigen meldt de NSPOH de accreditatiepunten in GAIA ten behoeve van het elektronisch herregistratie dossier.

Meer informatie over ABSG.

ABC1

Het Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1) komt voort uit het samengaan van drie accreditatiecommissies (CvAH, Verenso en NvAVG). Het CvAH heeft de NSPOH een beperkte instellingsaccreditatie gegeven. Dat houdt in dat de NSPOH uitsluitend bevoegd is om eigen cursorische nascholing te accrediteren en geen nascholing van derden. Voor dit onderwijs geldt: één contactuur = één accreditatie-uur. Voor huisartsen meldt de NSPOH de accreditatiepunten in GAIA ten behoeve van het elektronisch herregistratie dossier.

Meer informatie over ABC1.

KV&V

De NSPOH is geaccrediteerd door de Accreditatiecommissie van het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgenden (KV&V). De NSPOH voert de onderwijsgegevens voor verpleegkundigen in via PE-online, een veelgebruikte standaardapplicatie voor het registreren van permanente educatie (PE). U kunt via PE-online zoeken naar voor u interessant onderwijs. Na het volgen van onderwijs worden uw accreditatiepunten bijgeschreven, mits uw BIG nummer bij de NSPOH bekend is en de factuur is voldaan. Voor meer informatie voor verpleegkundigen klik op KV&V en PE-online.

LCR

Het KwaliteitsConsilium van het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering (LCR) toetst de certificering voor basisopleidingen en nascholingen reizigersadvisering voor artsen en verpleegkundigen. De certificaten kunt u inzetten voor (her)registratie als reizigersgeneeskundig (huis)arts of reizigersverpleegkundig bij het LCR.

Meer informatie over LCR accreditatie voor artsen en verpleegkundigen.

Register zorgprofessionals

De NSPOH is geaccrediteerd door de Accreditatiecommissie van het KV&V en het Register zorgprofessionals (RZP). De NSPOH voert de onderwijsgegevens voor praktijkondersteuners huisartsen, die zijn ingeschreven in het RZP, in via PE-online, een veelgebruikte standaardapplicatie voor het registreren van permanente educatie (PE). U kunt via PE-online zoeken naar voor u interessant onderwijs. Na het volgen van onderwijs worden uw accreditatiepunten bijgeschreven, mits uw RZP registratienummer bij de NSPOH bekend is en de factuur is voldaan. Voor meer informatie voor praktijkondersteuners huisartsen klik op Register zorgprofessionals en PE-online.

 

NVDA/CADD 

Voor doktersassistenten kan accreditatie bij de CADD (Commissie Accreditatie Deskundigheidsbevordering Doktersassistenten) worden aangevraagd. De CADD is de accrediterende commissie voor de NVDA. Voor meer informatie voor doktersassistenten klik op NVDA/CADD.

NVvPO

Voor praktijkondersteuners kan accreditatie bij de NVvPO (Nederlandse Vereniging van Praktijkondersteuners) worden aangevraagd. Voor meer informatie voor praktijkondersteuners klik op NVvPO.

APHEA 

Het opleidingsprogramma van de Master of Public Health van de NSPOH is sinds september 2015 Europees geaccrediteerd door APHEA (Agency for Public Health Education Accreditation). APHEA is opgericht door een breed consortium van public health organisaties in Europa (ASPHER, EUPHA,  EuroHealthNet, EPHA, EHMA) en maakt zich sterk voor de kwaliteitsborging van opleidingsprogramma’s in de publieke gezondheid. Voor meer informatie klik op APHEA.