NSPOH

Waar vind ik informatie over medische specialistische vervolgopleidingen?

De NSPOH biedt drie vierjarige modulair opgebouwde medische vervolgopleidingen voor (basis)artsen. Elk leidt tot registratie in een erkend specialisme in de sociale geneeskunde met Europese erkende certificering (BIG-registratie).

 

Medische vervolgopleidingen sociale geneeskunde

 

1. Bedrijfsgeneeskunde (4 jaar)

 

2. Verzekeringsgeneeskunde (4 jaar)

 

3. Maatschappij & Gezondheid (2 maal 2 jaar)

 

1e fase met keuze uit zeven verschillende beroepsprofielen

 

1. jeugdgezondheidszorg (JGZ)

 

2. infectieziektebestrijding (IZB)

 

3. tuberculosebestrijding (TBB)

 

4. medische milieukunde (MMK)

 

5. forensische geneeskunde (FG)

 

6. sociaal medische advisering & indicatiestelling (I&A)

 

7. beleid & advies (B&A)

 

2e fase Maatschappij & Gezondheid

 

 

Modules uit de opleiding kunt u apart volgen als bij- en nascholing.

 

Waar vind ik informatie over voor verpleegkundigen Maatschappij & Gezondheid?

De NSPOH biedt twee modulair opgebouwde opleidingen voor verpleegkundigen die werkzaam zijn in de public health en zich willen specialiseren tot verpleegkundige maatschappij & gezondheid in een van de profielen: jeugdgezondheidszorg of algemene gezondheidszorg.