NSPOH

Medische vervolgopleidingen

De NSPOH biedt drie vierjarige modulair opgebouwde medische vervolgopleidingen voor (basis)artsen. Elk leidt tot registratie in een erkend specialisme in de sociale geneeskunde met Europese erkende certificering (BIG-registratie).

 

Medische vervolgopleidingen sociale geneeskunde

 

1. Bedrijfsgeneeskunde (4 jaar)

 

2. Verzekeringsgeneeskunde (4 jaar)

 

3. Maatschappij & Gezondheid (2 maal 2 jaar)

 

1e fase met keuze uit zeven verschillende beroepsprofielen

 

1. jeugdgezondheidszorg (JGZ)

 

2. infectieziektebestrijding (IZB)

 

3. tuberculosebestrijding (TBB)

 

4. medische milieukunde (MMK)

 

5. forensische geneeskunde (FG)

 

6. sociaal medische advisering & indicatiestelling (I&A)

 

7. beleid & advies (B&A)

 

2e fase Maatschappij & Gezondheid

 

 

Modules uit de opleiding kunt u apart volgen als bij- en nascholing.