NSPOH

Evaluatie integrale aanpak

 • Print
 • Send a friend
 • Als programmamanager van een integrale aanpak in gezondheidsbevordering voorziet u als geen ander de omvang en complexiteit van evalueren. Evaluatie draait meer om optimale inzet van bronnen en middelen om samenwerking te bevorderen dan gezondheidsuitkomsten meten. Leer een evaluatie opzetten, doelen stellen, een logisch model opstellen, samen met stakeholders databronnen selecteren en bereidheid tot investering onder stakeholders te vergroten.

  Wat u leert

  U leert het evaluatieproces te begeleiden en om het belang van evaluatie voor uw gezondheidsbevorderende programma te erkennen en te begrijpen. U leert mogelijke barrières voor evaluatie op te lossen. Daarnaast leert u om draagvlak te krijgen voor de opzet en uitvoer van evaluatie.

  In deze training leert u pragmatisch om te gaan met alle wellicht onbekende processen die van belang zijn bij evaluatie van de integrale aanpak. U ontvangt checklists en instrumenten die u helpen bij de opzet van de evaluatie en het aansturen van belanghebbenden en professionals bij partnerorganisaties om een rol te spelen in de evaluatie.

  Voor wie

  Programma managers of projectmanagers (beleidsmedewerkers gemeenten, gezondheidsfunctionarissen en beleidsmedewerkers van GGD’en en sport service) van de integrale aanpak van een gezondheidsprobleem in een gemeente of wijk.

  Soort scholing

  U kunt de module volgen als bij- en nascholing.

  De laatste jaren is integraal gezondheidsbeleid met bijbehorende activiteiten flink in populariteit gestegen. Met name bij complexe gezondheidsproblemen wordt veelvuldig gekozen voor een integrale aanpak. Deze aanpak wordt gekenmerkt door een mix van interventies en activiteiten binnen diverse settings voor meerdere doelgroepen in samenwerking met verschillende partners binnen en buiten het gemeentehuis. Wie de uitkomsten en procesindicatoren van de integrale aanpak wil meten, staat voor een enorme uitdaging!

  Evaluatie van integrale aanpak vraagt om projectmanagement. Denk hierbij aan oriëntatie, planning, implementatie, budget opstellen en - bewaken. Tijdens deze module leer je over effectevaluatie en procesevaluatie. Je leert het logisch model te gebruiken om input, output en outcome te meten.

  Op dag 1 en 2 van deze module loop je stapsgewijs door de Evaluation Framework Planning Cycle. De theorie wordt verhelderd aan de hand van voorbeelden. Onder begeleiding van de docent stel je je eigen evaluatiedoel op. Stapsgewijs werk je je evaluatiedoel uit in een evaluatieplan. 

  Verschillende lesvormen

  De leerstof wordt behandeld via interactieve lesvormen, groepsopdrachten en opdrachten voor uitvoering in eigen praktijk. Hierbij is ruimte voor terugkoppeling en intervisie. De training volgt het evaluatieproces in de praktijk.

  Docenten

  Dr. Marije van Koperen, Researcher at Section Prevention & Public Health, Department of Health Sciences Vrije Universiteit Amsterdam.

  Waar

  De module vindt plaats in Utrecht. Voor aanvang is de definitieve locatie bekend en verschijnt in het rooster hieronder de oranje pin Google Maps. Door in het rooster op de pin te klikken, kunt u eenvoudig met Google Maps een eigen routebeschrijving naar de locatie maken.

  Rooster

  Datum Tijd Omschrijving Docent(en)
  05/09/2017 09:30 - 12:30 Churchilllaan 11, UTRECHT Bijeenkomst
  05/09/2017 13:30 - 16:30 Churchilllaan 11, UTRECHT Bijeenkomst
  11/09/2017 09:30 - 12:30 Churchilllaan 11, UTRECHT Bijeenkomst
  11/09/2017 13:30 - 16:30 Churchilllaan 11, UTRECHT Bijeenkomst
  09/11/2017 13:30 - 16:30 Bijeenkomst

  Maximaal aantal deelnemers

  Het maximaal aantal deelnemers voor deze module is: 20.

  Kosten

  De kosten voor deze module bedragen € 638.
  Klik hier voor een toelichting op de prijs.

  ZonMwVoor deze module geldt een gereduceerd tarief. Korting op  deelname aan deze module wordt u aangeboden door ZonMw.

  Deze module is ontstaan vanuit het Consortium Integrated Approach Overweight (CIAO). 

  Hoe lang

  De module duurt 2,5 dag (5 dagdelen).

  Vooropleiding/Toelatingseisen

  Hbo-diploma.