NSPOH

Engels voor de bedrijfsarts

 • Print
 • Send a friend
 • Krijgt u veel te maken met Engels sprekende klanten in uw werk als bedrijfsarts en wilt u uw Engels bijschaven op zowel specifiek bedrijfsgeneeskundig als algemeen grammaticaal vlak? Volg dan deze training met praktische tips die direct toepasbaar zijn in uw werk.

  Wat u leert

  Na afloop van de workshop heeft u geoefend in het

  • vertalen en toepassen van de bedrijfsgeneeskundige terminologie in het Engels,
  • voeren van gespreksvoering en het schrijven van medische rapportage in het Engels.

  Zo leert u in eigen bewoordingen de beperkingen en mogelijkheden formuleren naar concrete aanpassingen in het werk naar de werknemer en werkgever toe. Kortom: Engels taalgebruik op hoog niveau.

  Spreekvaardigheid

  U oefent met het voeren van Engelstalige gesprekken met cliënten. U leert een aantal handige taaluitingen die u in die gesprekken kunt toepassen. Tijdens de workshop oefent u naast deze gesprekken ook met andere handige spreekvaardigheidstechnieken. Een gespreksmodel vormt de basis van de gesprekken waarmee u oefent.

  Rapportage

  Het schrijven van medische rapportage is taalgebruik op hoog niveau. We werken met twee Engelstalige standaardmodellen voor rapportage. De ene variant bevat zo natuurlijk mogelijk taalgebruik, terwijl de andere variant taalgebruik bevat dat aansluit op uw eigen niveau. Zo kunt u zelf de taal kiezen die u wilt en kunt gebruiken. De zinnen in het rapportagemodel worden tijdens de workshop en in de e-learning toegelicht en behandeld. 

  Wat u NIET leert

  Deze workshop zorgt er niet voor dat uw Engelse taalvaardigheid blijvende, meetbare verbetering doormaakt. Wel geeft het, deels in versimpelde vorm, duidelijke handvatten die u tijdens een spreekuur en rapportage kunt gebruiken. Het meedoen aan deze workshop leidt er nadrukkelijk niet toe dat uw spontane taalgebruik verbetert, sprekend noch schrijvend. U krijgt tijdens de workshop wel inzicht in de manier waarop u op uw huidige taalvaardigheidsniveau een spreekuur in het Engels beter zou kunnen laten verlopen. Verder ontvangt u standaardzinnen die u in rapportage kunt toepassen. Uw instroomniveau wordt voor de workshop getest en u kunt aan de hand van het resultaat van deze test van deelname worden uitgesloten.

  Voor wie

  Bedrijfsartsen, artsen in opleiding tot bedrijfsarts en basisartsen werkzaam in de bedrijfsgeneeskunde met bedrijven waar Engels de voertaal is.

  Soort scholing

  U kunt de workshop in de vorm van E-learning en flipped classroom volgen als bij- en nascholing met de mogelijkheid om 1 jaar het gebodene te blijven oefenen. De module is bovendien geschikt om incompany uit te voeren. 

  Workshop Engels voor bedrijfsartsen

  De workshop bestaat 3 e-learning sessies en twee trainingsessies. De eerste sessie duurt vier uur en de tweede drie uur. De workshop wordt ondersteund met een op maat gemaakte e-learning. De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • uw gespreksvoering in de Engelse taal
  • uw rapportage in de Engelse taal

  Werkwijze

  De workshop bestaat uit twee bijeenkomsten en bijbehorende e-learning. Met de 1e bijeenkomst (4 uur) bereid u zich met een e-learning voor op de workshopinhoud.

  In de tussenliggende twee weken oefent u met het taalgebruik uit de e-learning.

  De 2e bijeenkomst duurt drie uur. Na beide bijeenkomsten kunt u een jaar lang met de e-learning blijven oefenen. Er zit geen limiet op de hoeveelheid oefening die u kunt doen.

  Slimme e-learning

  Dankzij slimme e-learning kunt u uw eigen vorderingen monitoren. Het systeem herinnert u aan wat u moet herhalen en wanneer. De e-learning past zich volledig op uw persoonlijke leerstijl en -snelheid aan: opdrachten waarop u een fout antwoord geeft, worden eerder en vaker herhaald dan opdrachten waarop u een juist antwoord geeft. Zo wordt missende kennis vastgesteld en doelgericht geremedieerd en gebruikt u uw oefentijd efficiënt. Dat is de snelste manier om nieuwe kennis van het Engels definitief te verankeren.

  Docenten

  Docenten en trainers verbonden aan Ziggurat.

  Waar

  De module vindt plaats in Utrecht. Voor aanvang is de definitieve locatie bekend en verschijnt in het rooster hieronder de oranje pin Google Maps. Door in het rooster op de pin te klikken, kunt u eenvoudig met Google Maps een eigen routebeschrijving naar de locatie maken.

  Rooster

  Datum Tijd Omschrijving Docent(en)
  05/09/2017 16:45 - 21:00 Churchilllaan 11, UTRECHT Bijeenkomst
  19/09/2017 16:45 - 20:00 Churchilllaan 11, UTRECHT Bijeenkomst

  Maximaal aantal deelnemers

  Het maximaal aantal deelnemers voor deze module is: 20.

  Kosten

  De kosten voor deze module bedragen € 675.
  Klik hier voor een toelichting op de prijs.

  Hoe lang

  De module duurt 2 dagen (2 dagdelen) en vergt circa 10 uren zelfstudie

  Vooropleiding/Toelatingseisen

  Diploma basisarts BIG geregistreerd.

  Accreditatie

  De module is voor 8 uur  geaccrediteerd voor (her)registratie in het kader van:

  • AbSg voor de categorie arbeid en gezondheid - bedrijfsgeneeskunde