NSPOH

AntimicrobiŽle resistentie

 • Print
 • Send a friend
 • Antibioticaresistentie is en blijft een hot item. Weet uzelf beter te positioneren in dit complexe veld. Hoe? Door meer kennis en adviesvaardigheden te vergaren en door een beter zicht te krijgen op het krachtenveld.

  Wat u leert

  Tijdens deze module leert u meer over de achtergronden en de epidemiologie van antibioticaresistentie. Via casuïstiek wordt u vaardiger in het geven van adviezen buiten het domein van het ziekenhuis. Ook de nieuwste richtlijnen op het gebied van antibiotica komen aan bod, waardoor u leert om de verschillende taken en verantwoordelijkheden te (her)kennen en u zich beter kunt positioneren in het veld van antibioticaresistentie.

  Voor wie

  Artsen werkzaam in de infectieziektebestrijding. Maar ook jeugdartsen, huisartsen en bedrijfsartsen die tijdens hun werk in aanraking komen met infectieziekten of antibioticaresistentie.

  Soort scholing

  De module kan als losse bij- en nascholingsmodule, of als keuzeonderwijs binnen de medische vervolgopleiding worden gevolgd. Sinds 2015 maakt de module onderdeel uit van de profielopleiding Infectieziektebestrijding.

  De module is bovendien geschikt om incompany uit te voeren. 

  Groeiend probleem

  Zoals bekend is er een samenhang tussen de mate van antibioticagebruik en de frequentie van antimicrobiële resistentie. Dit betekent dat antibiotica zeer terughoudend moeten worden toegepast – zowel in de veterinaire sector als in de humane geneeskunde. Hoewel Nederland binnen Europa het braafste jongetje van de klas is bij het voorschrijven van antibiotica aan patiënten, is antimicrobiële resistentie ook in ons land een groeiend probleem.

  Epidemiologie en surveillance

  Zicht op het gebruik van antibiotica in Nederland en daarbuiten is dan ook een must. Surveillance-systemen en prevalentieonderzoek moeten meer inzicht geven in de ontwikkeling van antibioticagebruik en -resistentie bij diverse populaties, gezondheidszorginstellingen en import vanuit het buitenland. Tijdens de module zal hier op in worden gegaan.

  Werkwijze

  Tijdens het onderwijs in deze module komen vanuit Public Health-perspectief de belangrijkste microbiële ziekteverwekkers aan bod. Hoe werken de verschillende antibiotica daartegen en hoe ontwikkelen bacteriën resistentie? En hoe werkt co- of multi-resistentie?

  De epidemiologie en maatschappelijke betekenis wordt zowel op individueel als op populatieniveau besproken. Ook de preventie komt aan bod: het stimuleren van goed antibioticagebruik, goede monitoring en surveillance van antibioticaresistentie en adequate advisering. Daarnaast oefent u veel met casuïstiek.

  Tot slot wordt ingegaan op de awareness en de noodzakelijke regie rond antimicrobiële resistentie. Wat zijn de kosten? Wie dragen deze en zijn de financiers voldoende geïnformeerd? Hoe ziet het krachtenveld eruit, wie doet wat en hoe positioneert u zich hierin? Wat zou richting de toekomst nog moeten gebeuren? Op de laatste dag van deze module wordt getracht om samen met u een antwoord te geven op bovenstaande vragen.

  Docenten

  U krijgt les van verschillende experts uit het werkveld.

  Score in eerdere evaluatie

  Een 7,7 als eindcijfer kreeg deze module in 2016 tijdens de evaluatie. 86% van de deelnemers zou de module aanbevelen aan anderen.