NSPOH

Opleiding Jeugdverpleegkundige

Opleiding Verpleegkundige maatschappij & gezondheid - profiel Jeugdgezondheidszorg

 • Print
 • Send a friend
 • De professional maakt het verschil

  Met hart en ziel werkt u als jeugdverpleegkundige voor en met jeugdigen en hun ouders. Doorgaans met veel plezier. U houdt immers van uw vak en u wilt veel voor de ander betekenen. Maar soms is het pittig. U komt in situaties die complex of politiek zijn, bijvoorbeeld omdat belangen van de verschillende mensen en organisaties ver uit elkaar lopen.

  Uw vak en de omgeving veranderen. Daarin wilt u graag meebewegen en uw positie als gesprekspartner verbeteren. Met de opleiding Verpleegkundige maatschappij & gezondheid, profiel jeugdgezondheidszorg van de NSPOH levert u zichtbaar een nog grotere toegevoegde waarde in de dienstverlening.

  Deelnemers aan de opleiding jeugdverpleegkundige vertellen dat hun rol en positie naar de jeugd, hun ouders, de school en andere organisaties door de opleiding sterk is veranderd, dat hun zelfvertrouwen is toegenomen. En dat dat ook anderen is opgevallen.

  De methode en inhoud van de opleiding en het feit dat wordt gewerkt aan casussen uit de eigen werkpraktijk heeft hieraan bijgedragen. Word ook een gesprekspartner die denkt, kijkt en strategisch handelt.

  Krachtige positie, stevig in de schoenen

  De ontwikkelingen in de publieke gezondheid en de jeugdgezondheidszorg zijn groot en gaan snel. De politieke en economische arena verandert en gemeenten en zorgverzekeraars hebben een nieuwe rol. Die verandering heeft een grote invloed op de positie en organisatie van uw werkgever. Door de taakherschikking, transities en transformatie zal uw werkgever met meer partijen samenwerken en wordt de vraag vanuit de markt nog complexer. Juist daarvoor hebben werkgevers jeugdverpleegkundigen nodig die exact weten hoe de publieke gezondheidszorg is georganiseerd en hoe de hazen lopen. Maar ook zelfbewuste verpleegkundigen, die hun positie durven innemen en stevig in de schoenen staan.

  Inspiratie maakt leren leuk

  Pak de handschoen op en volg deze opleiding. Kiest u voor de NSPOH, dan kiest u voor een kleinschalige opleiding met veel persoonlijke aandacht. De NSPOH is 100% gespecialiseerd in de publieke gezondheidszorg. De NSPOH biedt een gastvrije locatie waar aandacht, expertise in het werkveld, inspiratie en toewijding woorden zijn die de cultuur weerspiegelen. Een stimulerende leer- en netwerkomgeving waar (jeugd)verpleegkundigen, artsen en niet-medische professionals daadwerkelijk samen leren en ontwikkelen en een rijk netwerk opbouwen.

  De opdracht die de NSPOH zichzelf geeft: professionals in de publieke gezondheidszorg een fantastische opleidingstijd bezorgen met een uniek eindresultaat. De NSPOH werkt daarom met topdocenten, iedere deelnemer krijgt persoonlijke begeleiding en via praktijkleren met inbreng van eigen casuïstiek realiseert u maximale borging van de theorie. 

  Wat u leert

  De opleiding jeugdverpleegkundige is gericht op de publieke gezondheid en in het bijzonder de jeugdgezondheidszorg. U verbreedt uw inzicht in de lichamelijke en psychosociale ontwikkeling van kinderen en pubers. U ontwikkelt vaardigheden op gebied van communicatie, voorlichting, advisering en ondersteuning bij opvoeding. U leert hoe u zich duidelijk positioneert als jeugdverpleegkundige in het complexe veld van de publieke gezondheid en hoe u samenwerkt met verschillende partijen. Tijdens elke contactdag besteden we aandacht aan professionele ontwikkeling. U vertaalt nieuwe wetenschappelijke inzichten naar beleid en advies. U leert uw rol kennen in vernieuwing en onderbouwing van het beroep.

  Voor wie

  De opleiding jeugdverpleegkundige is bedoeld voor hbo-afgestudeerde verpleegkundigen die werkzaam zijn in de jeugdgezondheidszorg of daar graag willen werken.

  Kwaliteitsgarantie

  De opleiding is geaccrediteerd door de V&VN, het diploma is hoog aangeschreven in het veld.
  De opleiding is opgezet volgens het Canmeds competentie model. Een onderwijscommissie adviseert de NSPOH over het opleidingsaanbod en het niveau van de opleiding. De onderwijscommissie is eveneens betrokken bij het opstellen van het opleidingsplan.

  Verdiep kennis, vergroot impact

  In deze opleiding specialiseert u zich in de jeugdgezondheidszorg. U leert problemen signaleren, ouders en kinderen adviseren en u maakt kennis met opvoedkundige methodieken. Aan de hand van problemen uit uw eigen praktijksituatie werkt u aan verdieping van kennis en vaardigheden. De nadruk ligt op samenwerking in netwerken en ketens, zoals sociale wijkteams. Ook is er ruim aandacht voor strategisch opereren in het complexe veld van de publieke gezondheidszorg.

  Deeltijdopleiding

  De opleiding Jeugdverpleegkundige (verpleegkundige maatschappij & gezondheid - profiel Jeugdgezondheidszorg) is een opleiding op post-hbo-niveau die u in anderhalf jaar in deeltijd volgt. De contactdagen zijn grotendeels binnen één studiejaar gepland. De totale studiebelasting bedraagt in totaal 560 uur. Buiten vakanties besteedt u ongeveer 6 uur per week aan contactonderwijs en daarnaast ongeveer 6 uur per week zelfstudie.

  Uw eigen werkpraktijk centraal

  Aan het begin van de opleiding maakt u een zelfanalyse van de competenties die u al beheerst en competenties die u nog wilt ontwikkelen. U werkt aan opdrachten uit uw werkomgeving en problemen die u zelf inbrengt. Uw eigen werkpraktijk staat centraal. Naast cursorisch onderwijs en praktijkopdrachten tijdens uw opleiding, volgt u meeloopdagen en e-onderwijs.

  Docenten

  U krijgt les van experts die hun sporen in de publieke gezondheid ruimschoots hebben verdiend. Daarnaast wordt u begeleid door vakinhoudelijke experts van de NSPOH.

  Vier thema’s

  De opleiding bestaat uit thema’s, die zijn opgebouwd uit modules. De meeste modules kunnen ook los worden gevolgd. De vier thema’s hebben ieder een eigen insteek.

  1. Werken in de publieke gezondheidszorg

  • Startbijeenkomst opleiding verpleegkundige M&G, profiel AGZ en profiel JGZ

  Gezamenlijke start van de opleiding. De vervolgopleidingen Verpleegkundige Maatschappij & Gezondheid profiel Algemene Gezondheidszorg (AGZ) en profiel Jeugdgezondheidszorg (JGZ) starten tegelijkertijd met een gezamenlijke bijeenkomst.
  Tijdens de startbijeenkomst maakt u kennis met elkaar en met de medewerkers en opleiders van deze opleiding. Tevens krijgt u toelichting over de opbouw en de verschillende onderdelen van de opleiding. In de middag start u met de eerste module persoonlijke effectiviteit.

  U maakt kennis met basisbegrippen in en specifieke kenmerken van de publieke gezondheid. Hierbij leert u wat de belangrijkste volksgezondheidsproblemen zijn. U krijgt inzicht in de structuur en werking van de Nederlandse gezondheidszorg en in de ontstaansgeschiedenis. U ontdekt hoe in de loop van de jaren de rol van verpleegkundige is veranderd. Verder maakt u kennis met belangrijke wetten en regels en wat die betekenen op de werkvloer. U krijgt alle ingrediënten om serieus te reflecteren op positie en functie van een verpleegkundige in de publieke gezondheidszorg. Deze module duurt drie dagen en is geaccrediteerd voor 18 uur.

  • Evidence based practice voor verpleegkundigen

  U leert in deze module hoe u evidence kunt gebruiken in uw werk. Allereerst komt aan bod hoe u een vraag uit de praktijk kunt vertalen in een onderzoekbare vraag. Vervolgens leert u hoe u bij deze onderzoekbare vraag, op heel gerichte wijze, goede (wetenschappelijke) literatuur kunt zoeken. Ook gaan we in op uw mogelijkheden om de kwaliteit van de wetenschappelijke artikelen te beoordelen en hoe u kunt inschatten in hoeverre de gevonden literatuur helpt bij het beantwoorden van uw vraag. Ten slotte komt ook het gebruik en beoordelen van richtlijnen aan bod. 

  Deze module loopt als een lint door de opleiding en is geacrediteerd voor 20 uur.

  • Werken in het complexe veld van de AGZ en JGZ

  U gaat in deze module na wat de visie van uw organisatie is op haar rol in de publieke gezondheid in relatie tot andere partijen. U reflecteert ook op uw eigen rol en hoe u het beste de gezondheid van burgers/patiënten/jongeren kunt verbeteren. U verdiept zich aan de hand van een eigen casus in de partijen waarmee u samenwerkt: welke partijen zijn dat en wat zijn hun doelen en belangen. Het doel hiervan is om na te gaan hoe u met deze actoren kunt samenwerken om een gemeenschappelijk doel te bereiken. U leert waar de samenwerking kan spaak lopen en wat u kunt doen om het proces weer vlot te trekken. In deze module krijgt u theorieën over samenwerking aangereikt en leert u aan de hand van uw casus en veel oefeningen deze theorieën daadwerkelijk in uw praktijk toe te passen. Deze module duurt drie dagen en is geaccrediteerd voor 18 uur.
   

  2. Professionele ontwikkeling

  Gedurende de gehele opleiding is veel aandacht voor professionele ontwikkeling en persoonlijke effectiviteit. U werkt aan uw Individueel OpleidingsPlan (IOP). Binnen thema 2 volgt u onderstaande module:

  • Persoonlijke effectiviteit

  In deze module gaat u aan de slag met het onderwerp Persoonlijke effectiviteit. U vergroot uw inzicht in uw eigen kwaliteiten als professional en ontwikkelt en verdiept deze. Persoonlijke effectiviteit gaat over het realiseren van plannen en het behalen van doelstellingen. Binnen deze module gaat het niet alleen over uw doelstellingen, maar ook over uw persoonlijke kwaliteiten, houding en vaardigheden. U vergroot uw inzicht in uw competenties en u weet na afloop hoe u deze verder kunt ontwikkelen en integreren in uw rol als professional binnen de publieke gezondheidszorg.
  Deze module loopt als een lint door de opleiding en is geacrediteerd voor 17 uur.

   

  3. Inhoud van het werkgebied van de JGZ
  In dit thema zoomt u in op de inhoud van het vak van de JGZ-verpleegkundige. U volgt modules over de lichamelijke en psychosociale ontwikkeling van kinderen en jongeren en over hun leefstijl. Binnen thema 3 volgt u:

  U verdiept de kennis en vaardigheden die u in uw werk al heeft verworven waardoor u na deze module nog beter bent voorbereid op  de eisen die aan u gesteld worden als Verpleegkundige M&G in de JGZ. Kernwoorden in deze module zijn adviseren, profileren, netwerken,  de transities en samenwerken in wijkteams met als doel het goed begeleiden van kinderen en pubers. Het programma van de module beoogt u in uw werk te versterken zodat u zich niet alleen beter kunt profileren maar ook een betere intermediair kunt zijn tussen vraag en aanbod van  ouders en hun kinderen. De module duurt 3 dagen en is geaccrediteerd voor 18 uur.

  In deze module komt aanbod welke overwegingen een rol spelen in de besluiten over de zorg voor het kind. Hierbij is het kind zelf, zijn ouders/verzorgers en de omgeving betrokken. Klinische besluitvorming is een complex geheel van moreel redeneren, data verzamelen, hypotheses genereren, diagnoses stellen, doelen en indicatoren formuleren en evaluatiecriteria opstellen, steeds samenhangend en vraaggestuurd.  De module wordt afgesloten met een beschrijving van een besluitvormingsproces over het verpleeg-/begeleidingsplan van een kind/gezin volgens de stappen van het verpleegkundig proces en de reflecties die horen bij het verantwoorden van de besluitvorming. Deze module is geaccrediteerd voor 16 uur.

  In deze module staat opvoedingsondersteuning als een kerntaak van de JGZ centraal. U leert de verschillende theorieën, functies en stappen van opvoedingsondersteuning en pedagogisch adviseren. U traint verschillende technieken zoals motivational interviewing en leert hoe u deze optimaal kunt gebruiken. Deze module is geaccrediteerd voor 21 uur.

   

  4. Gezondheidsbevordering 
  Binnen thema 4 volgt u onderstaande module:

  In deze driedaagse module leert u de meest recente modellen en concepten van gedragsbeïnvloeding kennen en leert u hoe u die kunt gebruiken in de wijk of in de spreekkamer. Ook de principes van social marketing komen aan bod. U leert hoe u aan kunt sluiten bij de beleving van de cliënt en hen te stimuleren gezonder te leven. Het gaat om een driedaagse module die is geaccrediteerd voor 18 uur.

  Wanneer

  De opleiding start maandag 11 september 2017.

  Waar

  Utrecht 

  Bij voldoende deelnemers is de opleiding in-company of in uw regio mogelijk.

  Omvang

  • 25 dagen / 54 dagdelen incl. opdrachten, meeloopstage, e-onderwijs
  • 398 uur zelfstudie

  Aantal deelnemers

  Maximaal 30

  Kosten

  De prijs voor de opleiding bedraagt € 7.100 (prijspeil 2017). Hierbij zijn intake, koffie/thee, lunch en studiehandleiding inbegrepen.

  Belastingvoordeel

  Zijn uw studiekosten aftrekbaar van de belasting? Klik hier

  Toelatingseisen

  HBO verpleegkunde of werkzaam op vergelijkbaar niveau.

  Accreditatie / Erkenning

  Geaccrediteerd voor 162 uur voor (her)registratie door het Accreditatie Kwaliteitsregister V&V.

  CanMeds

  Organisatie: 20%
  Maatschappelijk handelen en preventie: 40%
  Professionaliteit en kwaliteit: 40%

  diplomanten opleiding sociaal verpleegkundige M&G 2016

  Wat zeiden eerdere deelnemers?

  Op 25 januari 2016, bij de afsluiting van de opleidingen Sociaal Verpleegkundige AGZ en Jeugdverpleegkundige in de JGZ droeg een van de deelnemers het volgende gedicht voor over haar eindopdracht en de opleiding. Ze sluit de opleiding af met een hoop nieuwe kennis en een enorm trots gevoel.

  Het asielbeleid is niet alleen een probleem van de politiek,
  buurtbewoners, scholen, huisartsen en GGD-en raakten in paniek.
  Want wat voor ziektes komen er met die asielzoekers mee?
  Krentenbaard, Norovirus of misschien wel HIV??

  Dit is een mooie ingang, dachten Jolande en ik 1,5 jaar geleden,
  m in onze hoofdopdracht aandacht aan te besteden.
  “Schurft’ werd het onderwerp, want hoe klein het beestje ook mag zijn,
  als je het eenmaal hebt kom je er moeilijk van af, en dat is niet fijn.

  We haalden uit de statistieken bovendien,
  dat 40% van de instromende asielzoekers met scabiës werd gezien.
  Het gezondheidscentrum voor asielzoekers stond voor een grote klus,
  screenen, smeren, wassen, daar ging veel tijd in zitten dus.

  De druk werd ook steeds groter op de GGD,
  dus dachten wij; hier moeten we wat mee.
  We gaan verbeterpunten verzinnen,
  om die uitbraken van schurft binnen de asielzoekerscentra te overwinnen.

  Voortvarend aan de slag in de modules, een krachtenveldanalyse (nooit van gehoord) en een literatuurstudie EPB,
  Volgens Ans gingen we het allemaal begrijpen, maar dat viel nog niet mee!
  Die schurftmijt moest eens weten,
  hoe wij op de materie hebben zitten zweten.

  Gelukkig bleken Jolande en ik een goed team samen,
  en het lukte ons om verbeterpunten te beramen.
  Behandeling met tabletten bleek beter dan met crème,
  en aan de samenwerking met het COA en GCA moeten we werk-en.

  Ook de voorlichting naar de asielzoekers toe was niet adequaat,
  en mijn beheersing van de Somalische, Tegrinia, Arabische en Syrische taal, is helaas onder de maat.
  Een folder met pictogrammen leek ons ideaal,
  zo kan iedereen de informatie lezen, en begrijpen in zijn eigen taal.

  “We zijn goed bezig!” moedigde we onszelf steeds aan,
  maar de instroom van asielzoekers bleef ondertussen maar gaan.
  En zodoende werden we ingehaald door de praktijk,
  maar wat later bleek; we kregen gelijk!

  Want al onze adviezen waren terug te vinden,
  in de landelijke ketenafspraken die in juni afgelopen jaar van kracht gingen.
  De conclusie is, en heus ik blijf bescheiden;
  het Beste idee van Nederland, komt van óns beiden!

  Dus Jolande, bedankt voor de goeie en inspirerende samenwerking,

  Meta Bakker, deelnemer opleiding sociaal verpleegkundige M&G - profiel AGZ

  Mieke en Maaike, mijn familie, bedankt voor de morele ondersteuning.
  Yelco, mijn lieve man, zonder jou had ik hier niet gestaan,
  en Anita, fijne collega en praktijkbegeleidster, heel erg bedankt, het is prettig gegaan.

  Meta Bakker
  Sociaal verpleegkundige Infectieziekten | GGD Hollands Noorden
  25 januari 2016

  Deelnemers aan het woord

  Download hier het boekje "Deelnemers aan het woord" dat in 2015 verscheen met hun verhalen en ervaringen tijdens de Opleiding verpleegkundige maatschappij en gezondheid en hoe zij werkten aan hun professionele groei en effectiviteit.

   

  De sociaal verpleegkundige in het jubileumnummer van het Infectieziektebulletin van het RIVM