NSPOH

Opleiding Verpleegkundige maatschappij & gezondheid - profiel Algemene Gezondheidszorg

 • Print
 • Send a friend
 • De professional maakt het verschil

  Met hart en ziel werkt u voor en met cliënten. Doorgaans met veel plezier. U houdt immers van uw vak en u wilt veel voor de ander betekenen. Maar soms is het pittig. U komt in situaties die complex of politiek zijn, bijvoorbeeld omdat belangen van de verschillende mensen en organisaties ver uit elkaar lopen.

  Uw vak en de omgeving veranderen. Daarin wilt u graag meebewegen en uw positie als gesprekspartner verbeteren. Met de opleiding Verpleegkundige maatschappij & gezondheid, profiel algemene gezondheidszorg van de NSPOH levert u zichtbaar een nog grotere toegevoegde waarde in de dienstverlening.

  Deelnemers aan de opleiding vertellen dat hun rol en positie naar cliënten, collega's en andere organisaties door de opleiding sterk is veranderd, dat hun zelfvertrouwen is toegenomen. En dat dat ook anderen is opgevallen.

  De methode en inhoud van de opleiding en het feit dat wordt gewerkt aan casussen uit de eigen werkpraktijk heeft hieraan bijgedragen. Word ook een gesprekspartner die denkt, kijkt en strategisch handelt.

  Krachtige positie, stevig in de schoenen

  De ontwikkelingen in de publieke gezondheid en de algemene gezondheidszorg zijn groot en gaan snel. De politieke en economische arena verandert en gemeenten en zorgverzekeraars hebben een nieuwe rol. Die verandering heeft een grote invloed op de positie en organisatie van uw werkgever. Door de veranderingen zal uw werkgever met meer partijen samenwerken en wordt de vraag vanuit de markt nog complexer. Juist daarvoor hebben werkgevers verpleegkundigen nodig die exact weten hoe de publieke gezondheidszorg is georganiseerd en hoe de hazen lopen. Maar ook zelfbewuste verpleegkundigen, die hun positie durven innemen en stevig in de schoenen staan.

  Inspiratie maakt leren leuk

  Pak de handschoen op en volg deze opleiding. Kiest u voor de NSPOH, dan kiest u voor een kleinschalige opleiding met veel persoonlijke aandacht. De NSPOH is 100% gespecialiseerd in de publieke gezondheidszorg. De NSPOH biedt een gastvrije locatie waar aandacht, expertise in het werkveld, inspiratie en toewijding woorden zijn die de cultuur weerspiegelen. Een stimulerende leer- en netwerkomgeving waar verpleegkundigen, artsen en niet-medische professionals daadwerkelijk samen leren en ontwikkelen en een rijk netwerk opbouwen.

  De opdracht die de NSPOH zichzelf geeft: professionals in de publieke gezondheidszorg een fantastische opleidingstijd bezorgen met een uniek eindresultaat. De NSPOH werkt daarom met topdocenten, iedere deelnemer krijgt persoonlijke begeleiding en via praktijkleren met inbreng van eigen casuïstiek realiseert u maximale borging van de theorie.

  Wat u leert

  De opleiding is gericht op de publieke gezondheid en in het bijzonder de algemene gezondheidszorg. U verbreedt en verdiept uw inzicht in de inhoud van uw vak. U ontwikkelt vaardigheden op gebied van communicatie, voorlichting en advisering. U leert hoe u zich duidelijk positioneert als verpleegkundige in het complexe veld van de publieke gezondheid en hoe u samenwerkt met verschillende partijen. Tijdens elke contactdag besteden we aandacht aan professionele ontwikkeling. U vertaalt nieuwe wetenschappelijke inzichten naar beleid en advies. U leert uw rol kennen in vernieuwing en onderbouwing van het beroep.

  Voor wie

  Deze opleiding is bedoeld voor hbo-afgestudeerde verpleegkundigen die werkzaam zijn in de algemene gezondheidszorg of daar graag willen werken.

  Kwaliteitsgarantie

  De opleiding is geaccrediteerd door de V&VN, het diploma is hoog aangeschreven in het veld.
  De opleiding is opgezet volgens het Canmeds competentie model. Een onderwijscommissie adviseert de NSPOH over het opleidingsaanbod en het niveau van de opleiding. De onderwijscommissie is eveneens betrokken bij het opstellen van het opleidingsplan.

  Verdiep kennis, vergroot impact

  In deze opleiding specialiseert u zich in de algemene gezondheidszorg. U leert problemen herkennen en adequaat reageren. Ook preventiemaatregelen en gerichte advisering aan specifieke doelgroepen komen aan de orde. Aan de hand van problemen uit uw eigen praktijksituatie werkt u aan verdieping van kennis en vaardigheden. De nadruk ligt op samenwerking in netwerken en ketens. Ook is er ruim aandacht voor strategisch opereren in het complexe veld van de publieke gezondheidszorg.

  Deeltijdopleiding

  De opleiding Verpleegkundige maatschappij & gezondheid - profiel Algemene Gezondheidszorg is een opleiding op post-hbo-niveau die u gedurende anderhalf jaar in deeltijd volgt. De contactdagen zijn grotendeels binnen één studiejaar gepland. De totale studiebelasting bedraagt in totaal 560 uur. Buiten vakanties besteedt u ongeveer 6 uur per week aan contactonderwijs en daarnaast ongeveer 6 uur per week zelfstudie.

  Uw eigen werkpraktijk centraal

  Aan het begin van de opleiding maakt u een zelfanalyse van de competenties die u al beheerst en competenties die u nog wilt ontwikkelen. U werkt aan opdrachten uit uw werkomgeving en problemen die u zelf inbrengt. Uw eigen werkpraktijk staat centraal. Naast cursorisch onderwijs en praktijkopdrachten tijdens uw opleiding, volgt u meeloopdagen en e-onderwijs.

  Docenten

  U krijgt les van experts die hun sporen in de publieke gezondheid ruimschoots hebben verdiend, onder andere:

  • Fons van der Lucht
  • Eddy Houwaart
  • Jan Maarten Boot
  • George Haringhuizen.

  Daarnaast wordt u begeleid door vakinhoudelijke experts van de NSPOH.

  Vier thema’s

  De opleiding bestaat uit thema’s, die zijn opgebouwd uit modules. De meeste modules kunnen ook los worden gevolgd via ons 'bij- en nascholing' aanbod. De vier thema’s hebben ieder een eigen insteek.

   

  1. Werken in de publieke gezondheidszorg

  • Startbijeenkomst opleiding verpleegkundige M&G, profiel AGZ en profiel JGZ

  Gezamenlijke start van de opleiding. De vervolgopleidingen Verpleegkundige Maatschappij & Gezondheid profiel Algemene Gezondheidszorg (AGZ) en profiel Jeugdgezondheidszorg (JGZ) starten tegelijkertijd met een gezamenlijke bijeenkomst.
  Tijdens de startbijeenkomst maakt u kennis met elkaar en met de medewerkers en opleiders van deze opleiding. Tevens krijgt u toelichting over de opbouw en de verschillende onderdelen van de opleiding. In de middag start u met de eerste module persoonlijke effectiviteit.

  U maakt kennis met basisbegrippen in en specifieke kenmerken van de publieke gezondheid. Hierbij leert u wat de belangrijkste volksgezondheidsproblemen zijn. U krijgt inzicht in de structuur en werking van de Nederlandse gezondheidszorg en in de ontstaansgeschiedenis. U ontdekt hoe in de loop van de jaren de rol van verpleegkundige is veranderd. Verder maakt u kennis met belangrijke wetten en regels en wat die betekenen op de werkvloer. U krijgt alle ingrediënten om serieus te reflecteren op positie en functie van een verpleegkundige in de publieke gezondheidszorg.
  De module duurt drie dagen en is geaccrediteerd voor 18 uur.

  • Evidence based practice voor verpleegkundigen

  U leert in deze module hoe u evidence kunt gebruiken in uw werk. Allereerst komt aan bod hoe u een vraag uit de praktijk kunt vertalen in een onderzoekbare vraag. Vervolgens leert u hoe u bij deze onderzoekbare vraag, op heel gerichte wijze, goede (wetenschappelijke) literatuur kunt zoeken. Ook gaan we in op uw mogelijkheden om de kwaliteit van de wetenschappelijke artikelen te beoordelen en hoe u kunt inschatten in hoeverre de gevonden literatuur helpt bij het beantwoorden van uw vraag. Ten slotte komt ook het gebruik en beoordelen van richtlijnen aan bod.
  Deze module loopt als een lint door de opleiding en is geacrediteerd voor 20 uur.

  • Werken in het complexe veld van de AGZ en JGZ

  U gaat in deze module na wat de visie van uw organisatie is op haar rol in de publieke gezondheid in relatie tot andere partijen. U reflecteert ook op uw eigen rol en hoe u het beste de gezondheid van burgers/patiënten/jongeren kunt verbeteren. U verdiept zich aan de hand van een eigen casus in de partijen waarmee u samenwerkt: welke partijen zijn dat en wat zijn hun doelen en belangen. Het doel hiervan is om na te gaan hoe u met deze actoren kunt samenwerken om een gemeenschappelijk doel te bereiken. U leert waar de samenwerking kan spaak lopen en wat u kunt doen om het proces weer vlot te trekken. In deze module krijgt u theorieën over samenwerking aangereikt en leert u aan de hand van uw casus en veel oefeningen deze theorieën daadwerkelijk in uw praktijk toe te passen. Deze module duurt drie dagen en is geaccrediteerd voor 18 uur.

   

  2. Professionele ontwikkeling
  Gedurende de gehele opleiding is veel aandacht voor professionele ontwikkeling en persoonlijke effectiviteit. U werkt aan uw Individueel OpleidingsPlan (IOP). Binnen thema 2 volgt u onderstaande module: 

  • Persoonlijke effectiviteit

  In deze module gaat u aan de slag met het onderwerp Persoonlijke effectiviteit. U vergroot uw inzicht in uw eigen kwaliteiten als professional en ontwikkelt en verdiept deze. Persoonlijke effectiviteit gaat over het realiseren van plannen en het behalen van doelstellingen. Binnen deze module gaat het niet alleen over uw doelstellingen, maar ook over uw persoonlijke kwaliteiten, houding en vaardigheden.

  U vergroot uw inzicht in uw competenties en u weet na afloop hoe u deze verder kunt ontwikkelen en integreren in uw rol als professional binnen de publieke gezondheidszorg.

  Deze module loopt als een lint door de hele opleiding.
  Deze module loopt als een lint door de opleiding en is geacrediteerd voor 17 uur.

   

  3. Inhoud van het werkgebied van de AGZ
  In dit thema verbreedt en verdiept u uw kennis van het brede gebied van de AGZ: infectieziektebestrijding, reizigersadvisering, tuberculosebestrijding, SOA-bestrijding en de medische milieukunde. Na een algemene oriëntatie van de verschillende taakgebieden in de AGZ (IZB, SOA, MMK, THZ en OGGZ) gaat u zichzelf verder verdiepen en bekwamen. Aan de hand van uw IOP kiest u uw eigen profiel. Binnen thema 3 volgt u:

  In deze driedaagse module maakt u kennis met de werkwijze van en ontwikkelingen in de diverse werkvelden van de AGZ: de infectieziektebestrijding, tbc-bestrijding, seksuele gezondheid en soa-bestrijding, technische hygiënezorg, medische milieukunde en de OGGZ. U ontdekt welke verschillen en overeenkomsten er zijn in de aanpak van problemen in de verschillende werkvelden en gaat na wat u van deze verschillende werkwijzen kunt leren in uw eigen werkgebied. Ook denkt u steeds na wat de specifieke taak, rol en waarde is van de verpleegkundige M&G in de werkvelden.

  De module duurt 3 dagen en is geaccrediteerd voor 18 uur

   

  Afhankelijk van uw profiel en uw IOP kiest u een aantal van onderstaande modules.

  In deze module krijgt u inzicht in de mechanismen achter infectieziekten en leert u hoe ziekteverwekkers in het lichaam infectieziekten kunnen veroorzaken. Daardoor kent u de verschillende transmissieroutes, weet u welke interventies mogelijk zijn om verspreiding te voorkomen. Ook leert u wat uw rol is als verpleegkundige bij het opsporen van infectieziekten, het inzetten van bron- en contactonderzoek en het organiseren van surveillance en monitoring.

  De module duurt 4 dagen en is geaccrediteerd voor 22 uur.

  U maakt kennis met de mechanismen en actoren die een rol spelen bij de management van een (grootschalige) uitbraak van infectieziekten. U leert wat daarbij uw taken en verantwoordelijkheden zijn als professional en als burger. U kunt hierdoor beter samenwerken met alle betrokken instanties. De aangeboden onderwerpen variëren van risicoassessment en beslissingsbevoegdheden tot juridische aspecten en procesevaluaties. Ook wordt aandacht besteed aan belangrijke instituten in het veld, zoals het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb), het Outbreak Management Team (OMT), het Bestuurlijk AfstemmingsOverleg (BAO) en de Geneeskundige HulpverleningsOrganisaties in de Regio (GHOR’s). Verder komt het belang van groepsdynamiek aan de orde en uw eigen (professionele) verantwoordelijkheden daarin.

  De module duurt 4 dagen en is geaccrediteerd voor 24 uur.

  • Medische theorie over soa

  Deze module geeft u de nodige kennis en vaardigheden om zelfstandig een soa-consult te kunnen uitvoeren. U leert de belangrijkste soa herkennen en volgens de LCI-richtlijnen en Verpleegkundige Stappenplannen te (be)handelen. We staan stil bij de rolverdeling tussen arts en verpleegkundige hierin en uw positie in het krachtenveld van de aanvullende seksuele hulverlening. U leert wanneer het van belang is dat partners geïnformeerd worden over een diagnose en hoe u de cliënt hierbij kunt ondersteunen. Niet zelden zult u hierbij voor ethische dillema’s komen te staan. U leert om hier om een gestructureerde manier met uw collega’s op te reflecteren.

  De module duurt 5 dagen en is geaccrediteerd voor 30 uur.

  U leert om zelfstandig reizigersadviezen te geven volgens de protocollen van het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering (LCR). U herkent reactie(s) op het vaccin en weet wat u in dat geval moet doen. U kent de wet BIG en weet wat op basis daarvan uw bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn als reizigersverpleegkundige.

  De module duurt 6 dagen en is geaccrediteerd voor 36 uur.

  • Stage bij RIVM

  U volgt een korte vierdaagse stage bij het RIVM. U maakt hierbij kennis met de werkzaamheden van het CIb, zoals het afhandelen van casuïstiek van infectieziekten op landelijk niveau. De volgende activiteiten woont u bij: telefoondiensten en achterwacht, casuïstiekoverleg en signaleringsoverleg. Tevens wordt het programma aangevuld aan de hand van de specifieke persoonlijke opdrachten om zo uiteindelijk een totaalbeeld te kunnen krijgen van het CIb.

   

  4. Gezondheidsbevordering
  Binnen thema 4 volgt u onderstaande module:

  In deze driedaagse module leert u de meest recente modellen en concepten van gedragsbeïnvloeding kennen en leert u hoe u die kunt gebruiken in de wijk of in de spreekkamer. Ook de principes van social marketing komen aan bod. U leert hoe u aan kunt sluiten bij de beleving van de cliënt en hen te stimuleren gezonder te leven.

  Het gaat om een driedaagse module die is geaccrediteerd voor 18 uur

   Wanneer

  De opleiding start maandag 11 september 2017.

  Waar

  Utrecht 

  Bij voldoende deelnemers is de opleiding in-company of in uw regio mogelijk.

  Omvang

  • 25 dagen / 54 dagdelen incl. opdrachten, meeloopstage, e-onderwijs
  • 398 uur zelfstudie

  Aantal deelnemers

  Maximaal 30

  Kosten

  De prijs voor de opleiding bedraagt € 7.100 (prijspeil 2017). Hierbij zijn intake, koffie/thee, lunch en studiehandleiding inbegrepen.

  Belastingvoordeel

  Zijn uw studiekosten aftrekbaar van de belasting? Klik hier

  Toelatingseisen

  HBO verpleegkunde of werkzaam op vergelijkbaar niveau.

  Accreditatie / Erkenning

  Geaccrediteerd voor 162 uur voor (her)registratie door het Accreditatie Kwaliteitsregister V&V.

  CanMeds

  Organisatie: 20%
  Maatschappelijk handelen en preventie: 40%
  Professionaliteit en kwaliteit: 40%

  diplomanten opleiding sociaal verpleegkundige M&G 2016

  Wat zeiden eerdere deelnemers?

  Op 25 januari 2016, bij de afsluiting van de opleidingen Sociaal Verpleegkundige AGZ en Jeugdverpleegkundige in de JGZ droeg een van de deelnemers het volgende gedicht voor over haar eindopdracht en de opleiding. Ze sluit de opleiding af met een hoop nieuwe kennis en een enorm trots gevoel.

  Het asielbeleid is niet alleen een probleem van de politiek,
  buurtbewoners, scholen, huisartsen en GGD-en raakten in paniek.
  Want wat voor ziektes komen er met die asielzoekers mee?
  Krentenbaard, Norovirus of misschien wel HIV??

  Dit is een mooie ingang, dachten Jolande en ik 1,5 jaar geleden,
  m in onze hoofdopdracht aandacht aan te besteden.
  “Schurft’ werd het onderwerp, want hoe klein het beestje ook mag zijn,
  als je het eenmaal hebt kom je er moeilijk van af, en dat is niet fijn.

  We haalden uit de statistieken bovendien,
  dat 40% van de instromende asielzoekers met scabiës werd gezien.
  Het gezondheidscentrum voor asielzoekers stond voor een grote klus,
  screenen, smeren, wassen, daar ging veel tijd in zitten dus.

  De druk werd ook steeds groter op de GGD,
  dus dachten wij; hier moeten we wat mee.
  We gaan verbeterpunten verzinnen,
  om die uitbraken van schurft binnen de asielzoekerscentra te overwinnen.

  Voortvarend aan de slag in de modules, een krachtenveldanalyse (nooit van gehoord) en een literatuurstudie EPB,
  Volgens Ans gingen we het allemaal begrijpen, maar dat viel nog niet mee!
  Die schurftmijt moest eens weten,
  hoe wij op de materie hebben zitten zweten.

  Gelukkig bleken Jolande en ik een goed team samen,
  en het lukte ons om verbeterpunten te beramen.
  Behandeling met tabletten bleek beter dan met crème,
  en aan de samenwerking met het COA en GCA moeten we werk-en.

  Ook de voorlichting naar de asielzoekers toe was niet adequaat,
  en mijn beheersing van de Somalische, Tegrinia, Arabische en Syrische taal, is helaas onder de maat.
  Een folder met pictogrammen leek ons ideaal,
  zo kan iedereen de informatie lezen, en begrijpen in zijn eigen taal.

  “We zijn goed bezig!” moedigde we onszelf steeds aan,
  maar de instroom van asielzoekers bleef ondertussen maar gaan.
  En zodoende werden we ingehaald door de praktijk,
  maar wat later bleek; we kregen gelijk!

  Want al onze adviezen waren terug te vinden,
  in de landelijke ketenafspraken die in juni afgelopen jaar van kracht gingen.
  De conclusie is, en heus ik blijf bescheiden;
  het Beste idee van Nederland, komt van óns beiden!

  Dus Jolande, bedankt voor de goeie en inspirerende samenwerking,

  Meta Bakker, deelnemer opleiding sociaal verpleegkundige M&G - profiel AGZ

  Mieke en Maaike, mijn familie, bedankt voor de morele ondersteuning.
  Yelco, mijn lieve man, zonder jou had ik hier niet gestaan,
  en Anita, fijne collega en praktijkbegeleidster, heel erg bedankt, het is prettig gegaan.

  Meta Bakker
  Sociaal verpleegkundige Infectieziekten | GGD Hollands Noorden
  25 januari 2016

  Deelnemers aan het woord

  Download hier het boekje "Deelnemers aan het woord" dat in 2015 verscheen met hun verhalen en ervaringen tijdens de Opleiding verpleegkundige maatschappij en gezondheid en hoe zij werkten aan hun professionele groei en effectiviteit.

  De sociaal verpleegkundige in het jubileumnummer van het Infectieziektebulletin van het RIVM

  Download hier het artikel "Sterke sociaal verpleegkundigen" in Infectieziektebulletin (RIVM), pag 39-41, 25 jaar Infectieziektebulletin, 2015.