NSPOH

Opleiding praktijkondersteuner bedrijfsarts

Nieuw beroep in arbodienstverlening

 • Print
 • Send a friend
 • Het beroep: praktijkondersteuner bedrijfsarts (POB)

  Praktijkondersteuner bedrijfsarts is een nieuw beroep in arbodienstverlening. Deze praktijkondersteuner voert bedrijfsgeneeskundige taken uit die de bedrijfsarts aan hem/haar delegeert. De richtlijnen hiervoor zijn vastgelegd door de beroepsvereniging van bedrijfsartsen (NVAB) in de leidraad Casemanagement bij ziekteverzuimbegeleiding. De bedrijfsarts blijft eindverantwoordelijk voor deze taken. Door inzet van praktijkondersteuners kan het tekort aan bedrijfsartsen deels worden opgevangen omdat bedrijfsartsen zich hierdoor meer kunnen richten op hun kerntaken. Een gedegen opleiding geeft deze taakdelegatie op een verantwoorde en praktische manier vorm en schept ruimte voor meer capaciteit.

  Opleiding praktijkondersteuner bedrijfsarts start 11 september

  Wat u leert

  De opleiding praktijkondersteuner bedrijfsarts is op hbo-niveau waarin u in een jaar tijd theorie en praktijk combineert. Na succesvolle afronding van de opleiding ligt de weg open naar registratie in een nieuw te vormen register voor POB’s. 

  Maatschappelijke context

  De opleiding praktijkondersteuner bedrijfsarts sluit aan op de maatschappelijke ontwikkelingen rondom gezond werken met nadruk op preventie, conform de nieuwe Arbowet. Er is immers steeds meer capaciteit nodig om verzuimbegeleiding, preventie en duurzame inzetbaarheid vanuit professionals te ondersteunen en faciliteren. Niet alleen om het tekort aan bedrijfsartsen op te kunnen vangen, maar ook om vanuit eigen expertise een bijdrage te leveren aan de vraagstukken rondom toenemende werkdruk, (lichamelijke en psychische) belastbaarheid en duurzame inzetbaarheid van de vergrijzende beroepsbevolking. Een verantwoorde mogelijkheid tot taakdelegatie aan de POB schept deze ruimte.

  Voor wie

  U ondersteunt en faciliteert de bedrijfsarts in taken op het gebied van verzuimbegeleiding, preventie en duurzame inzetbaarheid. Vanuit uw eigen expertise levert u een zelfstandige bijdrage aan de vraagstukken rondom toenemende werkdruk, (psychische) belastbaarheid en duurzame inzetbaarheid van de vergrijzende bevolking. U beschikt over hbo-werk- en denkniveau en een relevante werkplek onder begeleiding van een bedrijfsarts. Indien u nog geen hbo-diploma heeft kan een assessment worden afgenomen. Neem voor de mogelijkheden en kosten hiervan contact met ons op.

   

  Werkwijze

  De opleiding bestaat uit 20 lesdagen (inclusief eventueel afstandsonderwijs). De opzet en structuur van de POB opleiding is ontleend aan de opleiding praktijkondersteuner huisarts (POH). De inhoud van de opleiding is nadrukkelijk bedrijfsgeneeskundig. Het programma volgt de dagelijkse praktijk van de POB. Het begin van de opleiding kent de meeste onderwijsdagen, daarna volgt een periode waarin het praktijkleren centraal staat.

  Docenten

  Lessen worden gegeven door deskundigen uit het werkveld. Daarnaast krijgt u tweewekelijks coaching van daarvoor opgeleide praktijkbegeleider(s). Dit zijn veelal bedrijfsartsen.

  Programma

  De opleiding is ontworpen en vormgegeven door de NSPOH in samenwerking met Breederode Hogeschool. De NSPOH verzorgt opleidingen in de sociale geneeskunde, waaronder de opleiding tot bedrijfsarts. Breederode Hogeschool is onder andere bekend als opleider voor de praktijkondersteuner huisarts (POH). 

  Wanneer

  Start 11 september 2017

  Waar

  Omvang

  20 lesdagen (inclusief eventueel afstandsonderwijs).

  Kosten

  De prijs voor de opleiding bedraagt € 6300,00 (prijspeil 2017).

  Aanmelding

  Hebt u belangstelling voor de opleiding in Utrecht dan meldt u zich aan via de aanmeldknop. De NSPOH neemt na het verwerken van de aanmelding contact met u op om de verdere inschrijfprocedure te voltooien. Meestal dient u extra informatie, zoals een CV, kopieën van diploma’s, op te sturen. Na ontvangst van de ingevulde documenten ontvangt u een uitnodiging voor een intakegesprek. Een intake kan een telefonische afspraak zijn of een afspraak voor een gesprek dat bij de NSPOH plaatsvindt. Wanneer u na het intakegesprek besluit de opleiding daadwerkelijk te volgen, ontvangt u overeenkomsten die ondertekend dienen te worden. Vervolgens ontvangt u een definitieve plaatsingsbevestiging.

  Belastingvoordeel

  Zijn uw studiekosten aftrekbaar van de belasting? Klik hier