NSPOH

Basisopleiding VoorZorgverpleegkundige

 • Print
 • Send a friend
 • Huiselijk geweld, drugs en zwanger?! JGZ professionals komen regelmatig in aanraking met jonge hoog-risico moeders die meer ondersteuning nodig hebben tijdens de zwangerschap en het prille ouderschap. VoorZorgverpleegkundigen bieden hen ondersteuning. Wilt u als verpleegkundige ook het VoorZorg programma uitvoeren? In de basisopleiding VoorZorgverpleegkundige, die de NSPOH en NCJ samen aanbieden, leert u hoe u VoorZorg goed uitvoert. Met goede werkbegeleiding en na succesvolle afronding van deze basisopleiding kunt u zich laten certificeren als VoorZorgverpleegkundige.

  Wat is VoorZorg?

  VoorZorg is een programma voor jonge vrouwen tot 25 jaar die zwanger zijn van hun eerste kind en weinig of geen opleiding hebben genoten. Zij krijgen verpleegkundige ondersteuning bij hun zwangerschap en bij de verzorging en opvoeding van hun kind. VoorZorg is bewezen kosteneffectief en effectief in het terugdringen van mishandeling en verwaarlozing. De aanpak bestaat uit huisbezoeken door de VoorZorgverpleegkundige tijdens zwangerschap en eerste twee levensjaren. VoorZorg werkt aan gezondheid en veiligheid, persoonlijke ontwikkeling, moeder als opvoeder, relatie met partner en familie, gebruik van gemeenschapsvoorzieningen. Meer informatie over VoorZorg is te lezen op de website van het NCJ, zie www.voorzorg.info.

  Basisopleiding VoorZorgverpleegkundige

  Wat u leert

  Na succesvolle afronding van de basisopleiding VoorZorgverpleegkundige kunt u het VoorZorgprogramma uitvoeren zoals bedoeld. U verwerft kennis en vaardigheden om begeleiding te geven op de zes programmadomeinen van het leven van de moeder (persoonlijke gezondheid, gezonde omgeving, moederschap, partner, familie en vrienden, levensloop van de moeder en formele hulpbronnen). Daar hoort ook het maken van afspraken met de moeder bij en de bewaking van de voortgang van deze afspraken. Hoe motiveert u de moeder tot het zelfstandig uitvoeren van deze afspraken? U leert huisbezoeken cyclisch en planmatig uitvoeren, binnen de vastgelegde structuur van VoorZorg. Ook hoe u signaleert, adviseert, motiveert, begeleidt en gerichte actie onderneemt naar moeders met betrekking tot de formele ondersteuningsmogelijkheden van de (gezondheids)zorg in Nederland. U weet met welke zorggerichte interne disciplines en externe instanties u zaken afstemt en contact onderhoudt. U bent in staat deel te nemen aan een juiste en efficiënte overlegstructuur ter bevordering van integrale aanpak van de zorg. 

  Voor wie

  Verpleegkundigen werkzaam bij een JGZ organisatie, aangesloten bij VoorZorg Nederland. Voor toelatingseisen zie tabblad 'praktische info'. 

  Kwaliteitsgarantie

  De opleiding is geaccrediteerd door de V&VN. Het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (beheerder VoorZorg Nederland) draagt bij aan de inhoud van de opleiding.

  Opbouw

  De basisopleiding VoorZorgverpleegkundige bestaat uit drie modules en een video-hometraining (VHT). De modules zijn:

  1. Zwangerschapsmodule (4 dagen, 8 dagdelen) (incl. scholing Trimbos en MEE)
  2. Babymodule (1 dag,  2 dagdelen)
  3. Peutermodule (1 dag, 2 dagdelen) 

  De VHT VoorZorg in de basisopleiding wordt uitgevoerd door AIT.

  Zwangerschapsmodule

  In vier dagen maakt u kennis met VoorZorg. De module begint met een programmaoverzicht en de theoretische basis van VoorZorg. Verder leert u over cliëntgericht werken, gedragsverandering, monitoring, onderzoek en kwaliteitsborging. Een gastdocent van Trimbos introduceert het V-MIS programma voor begeleiding van zwangere vrouwen bij het stoppen of minderen met roken. Van MEE leert u hoe u moeders met een lichte  verstandelijke beperking (LVB) en hun leerbaarheid herkent.

  Welke componenten bepalen het succes van VoorZorg? En wat is de werkwijze? Tijdens de basisopleiding leert u hoe u dit uitlegt aan aanstaande moeders en verwijzende professionals. Na afloop kunt werken vanuit een op relaties gebaseerd programmamodel. Bij de werving van aanstaande moeders voor het VoorZorgprogramma past u indicatiecriteria toe in eerste en tweede fase. U leert een therapeutische relatie/band met de zwangere en haar omgeving op te bouwen. Daarbij hanteert u een professionele houding van nabijheid en afstand. 

  Babymodule

  Hoe ondersteunt en stimuleert u liefdevol moederen’ en hechting? Hoe u de moeder kunt ondersteunen in de ontwikkeling van haar baby leert u tijdens deze eendaagse module. Belangrijk is de vormgeving aan de therapeutische relatie in de babyperiode. U leert werken met handleiding babyhuisbezoeken. U kunt de ontwikkeling van de moederrol en het ontstaan van moedergevoelens herkennen. Na afloop identificeert u aspecten die de moederrol en de stijl van moederen beïnvloeden. 

  Peutermodule

  Deze laatste trainingsdag staat in het teken van uitwisseling van ervaringen en introductie van de peuterhandleiding. Na afronding kunt u kennis over de ontwikkeling van peuters tussen één en twee jaar aan moeders overbrengen. U bent in staat moeders te ondersteunen in hun opvoedvaardigheden voor peuters. Mogelijk falende hechtingsrelaties kunt u onderkennen en op passende manier interveniëren. U kunt het belang van spel en spelen voor de cognitieve en sociale ontwikkeling van peuters overbrengen aan moeders en hen hierin ondersteunen. U weet de therapeutische relatie in de peuterperiode vorm te geven en de relatie met de moeder tenslotte goed af te bouwen. Na de peutermodule kunt u de handleiding peuterhuisbezoeken op een adequate en flexibele manier gebruiken.

  Wanneer?

  Data

  Opleidingsdag

  15 september 2017

  Zwangerschapsmodule dag 1

  20 september 2017

  Zwangerschapsmodule dag 2 (incl. training van MEE)

  27 september 2017

  Zwangerschapsmodule dag 3

  4 oktober 2017

  Zwangerschapsmodule dag 4 (incl. training van Trimbos)

  5 februari 2018 Babymodule
  13 september 2018 Peutermodule

  Kosten

  Basisopleiding VoorZorgverpleegkundige (inclusief Zwangerschapsmodule, Babymodule en Peutermodule): €2.700 per persoon. Voor de video-Hometraining (VHT) Voorzorg van het AIT krijgt u een aanvullende factuur.

  Toelatingseisen

  • Werkzaam bij een JGZ Organisatie die is aangesloten bij VoorZorg Nederland en daarmee de overeenkomst heeft afgesloten (meer informatie: www.voorzorg.info.)
  • Hbo-verpleegkundige niveau 5 of A-verpleegkundige met aanvullende MGZ opleiding
  • BIG-geregistreerd
  • In bezit van rijbewijs en auto
  • Algemene computervaardigheden 

  Aanmelding

  Heeft uw werkgever afspraken met het NCJ om VoorZorg aan te bieden? En heeft u belangstelling voor deze opleiding? Meldt u zich dan aan via de aanmeldknop. De NSPOH neemt na het verwerken van de aanmelding contact met u op om de verdere inschrijfprocedure te voltooien. Vervolgens ontvangt u een definitieve plaatsingsbevestiging. 

  Aan de slag

  Bij aanvang van de training wordt een persoonlijk portfolio aangelegd waarin u diverse documenten bewaart die nodig zijn voor certificering. Het portfolio bestaat uit twee delen, een deel waarop de persoonlijke leerdoelen worden geformuleerd en een deel waarop de activiteiten, waaraan de verpleegkundige deelneemt, bijgehouden worden. Zodra u de zwangerschapsmodule succesvol afrondt, kunt u in de praktijk aan de slag als VoorZorgverpleegkundige. 

  Certificering

  Als u alle onderdelen van de training succesvol heeft afgerond en u ook het AIT-certificaat voor de video-hometraining (VHT) heeft behaald, kunt u zich laten certificeren als VoorZorgverpleegkundige. U kunt zich dan inschrijven voor de geaccrediteerde training VoorZorg in het kwaliteitsregister van V&V.

  Elke 5 jaar vindt hercertificering plaats. Meer informatie over het proces van hercertificering en de gestelde kwaliteitseisen voor de hercertificering leest u op het besloten deel van www.voorzorg.info

  Materialen (voor uw werkgever)

  • Handleiding Zwangerschapshuisbezoeken €100
  • Handleiding Babyhuisbezoeken €100
  • Handleiding Peuterhuisbezoeken €100
  • Wervingsfolder, per 500 stuks €205
  • Deelnemersfolder per 50 stuks €105
  • Opbergmap voor cliënten, per 10 stuks €70 

  De materialen zijn voor organisaties te bestellen bij Buro Extern, via het bestelformulier
  op de besloten website www.voorzorg.info.