NSPOH

Aanvullende seksuele gezondheidszorg

Opleidingen voor artsen en verpleegkundigen

 • Print
 • Send a friend
 • Bent u als arts of verpleegkundige werkzaam binnen de aanvullende seksuele gezondheidszorg en wilt u de link kunnen leggen tussen preventie en behandeling van soa en seksualiteitshulpverlening? Heeft u oog voor individuele hulpvragen en wilt u deze kunnen vertalen naar populatiegerichte risico’s en trends? Kies dan de opleiding Aanvullende seksuele gezondheidszorg voor artsen en verpleegkundigen.

  Soa-bestrijding en seksualiteitshulpverlening

  De regionale centra voor seksuele gezondheid bieden laagdrempelige zorg aan doelgroepen met een hoog risicogedrag en sociaal kwetsbare groepen. De centra bieden spreekuren op het gebied van de preventie en behandeling van soa voor deze doelgroepen en seksualiteitshulpverlening voor jongeren onder de 25 jaar. Soa-bestrijding en seksualiteitshulpverlening kunnen hierbij niet los van elkaar gezien worden. Dit vraagt om professionals die competenties bezitten behorend bij zowel de curatieve soa-bestrijding als bij de aanvullende seksualiteitshulpverlening.

  Modulair

  De opleidingen bestaan uit losse modulen waarin soa preventie, curatie en seksualiteitshulpverlening vanuit een public health standpunt met elkaar in evenwicht zijn. Artsen en verpleegkundigen volgen het programma deels gezamenlijk en functie-specifieke delen apart. 

  Voor wie

  Artsen en verpleegkundigen (bij voorkeur niveau 5 met post-HBO opleiding M&G) werkzaam in een centrum voor seksuele gezondheid. Onderdelen van de opleiding kunnen ook interessant zijn voor andere artsen en verpleegkundigen die in hun werk te maken hebben met soa-bestrijding en seksualiteitshulpverlening. Zij werken bijvoorbeeld binnen de JGZ, defensie of een penitentiaire inrichting.

  Samenwerking

  Op verzoek van GGD GHOR Nederland coördineert de NSPOH de opleidingen. De NSPOH werkt hierin samen met Soa Aids Nederland, GGD Amsterdam, RINO Groep Utrecht en RINO Amsterdam.

  Programma

  Beide opleidingen zijn modulair opgebouwd en bestaan uit de volgende onderdelen:

  Afhankelijk van de module schrijft u zich in bij de NSPOH, SOA Aids Nederland, RINO Amsterdam of de RINO Groep Utrecht.

  Startmodule ASG: het public health perspectief

  In deze module wordt seksuele gezondheid als een integraal vraagstuk benaderd. U krijgt inzicht in de samenhang tussen de soa- en seksualiteitshulpverlening vanuit een breder public health perspectief. Het signaleren van populatiegerichte risico’s en trends en het daarop adequaat inspringen vormt immers een belangrijke taak van de centra voor seksuele gezondheid. U maakt een moduleopdracht over de ASG problematiek van een specifieke doelgroep uit uw eigen regio.
  Voor wie: voor artsen en verpleegkundigen.
  Verder lezen en aanmelden? Klik op Startmodule aanvullende seksuele gezondheidszorg (ASG): het public health perspectief.

  Vervolgmodule ASG: soa-bestrijding voor verpleegkundigen

  Deze module focust op de medische theorie over seksueel overdraagbare aandoeningen. Via een syndromale benadering leert u de belangrijkste soa te herkennen en volgens de verpleegkundig stappenplannen te behandelen. De nadruk ligt op gonorroe, chlamydia (inclusief LGV), syfilis, hiv en hepatitis B. De vijf soa waar binnen de regionale soa-centra in het kader van de regeling ASG na triage op getest en behandeld wordt. U sluit de module af met een kennistoets.

  Locatie: NSPOH Utrecht.
  Vervolgmodule ASG, soa-bestrijding voor verpleegkundigen.

  Vervolgmodule ASG: soa-bestrijding voor artsen

  Deze module focust op de medische theorie over seksueel overdraagbare aandoeningen. De nadruk ligt op gonorroe, chlamydia (inclusief LGV), syfilis, hiv en hepatitis B. De vijf soa waar binnen de regionale soa-centra in het kader van de regeling ASG na triage op getest en behandeld wordt. Maar ook ander soa komen aan bod. Via een syndromale benadering verdiept u uw kennis over de ziektebeelden, diagnostiek en behandeling. U sluit de module af met een kennistoets.
  Locatie: NSPOH Utrecht.
  Verder lezen en aanmelden? Klik op Vervolgmodule ASG: soa-bestrijding voor artsen.

  Motiverende gespreksvoering binnen de soa- en hiv-bestrijding. Leer counselen op maat!

  Soa Aids Nederland nodigt je uit voor de driedaagse training ‘Motiverende gespreksvoering in de soa- en hiv-bestrijding’. Motiverende gespreksvoering gaat uit van motivatie als belangrijkste kracht achter gedragsverandering. Motiverende gesprekvoering bestaat uit een combinatie van bestaande modellen en therapieën met een klantgerichte, directieve manier van counseling. Kenmerkend aan deze manier van counselen is dat er rekening wordt gehouden met de specifieke wensen en behoeftes van de cliënt, het zogenaamde ‘counselen op maat’.

  Wat u leert u

  • De vier processen van motiverende gespreksvoering onderscheiden
  • Het ‘echt’ contact maken met de cliënt en houden.
  • Het aanbrengen van focus voor gedragsverandering, verandertaal ontlokken en versterken.
  • Het gezamenlijk opstellen van een actieplan met de cliënt.
  • Aanleren van gespreksvaardigheden en het geven van informatie en advies volgens motiverende gespreksvoering.
  • Op een adequate wijze omgaan met wrijving en gedragsbehoud.

  Inhoud en vorm

  Binnen de soa-bestrijding is, naast testen en behandelen, counseling een belangrijk onderdeel geworden van preventie. Een goed soa/hiv-counselinggesprek voeren is een vak apart. Motiverende gespreksvoering vindt haar oorsprong in de verslavingszorg en wordt inmiddels toegepast bij gedragsverandering in het algemeen. Motiverende gespreksvoering is opgebouwd uit een viertal processen. Tijdens de training leert u deze processen met elkaar te verbinden zodat het tempo en de inhoud van het gesprek aansluiten bij de cliënt. De professional ondersteunt de cliënt zoveel mogelijk in het maken van weloverwogen keuzes voor gedragsverandering. De motivatie om te veranderen moet vanuit de cliënt zelf komen. Uitgangspunt van de sociaal-verpleegkundige is: “Als u wilt, kan ik u helpen om te veranderen.”

  Werkwijze

  De training bestaat uit drie dagen. Er wordt voornamelijk gewerkt aan de hand van praktische oefeningen, die gebruik maken van door de deelnemers ingebrachte ‘gedragsproblemen’. Dit betekent dat er wordt uitgegaan van bestaande in plaats van fictieve problemen.

  Voor wie?

  Voor sociaal-verpleegkundigen en artsen werkzaam binnen de centra voor seksuele gezondheid.

  Accreditatie: wordt aangevraagd bij V&VN en VSR.

  Docent: Thijs Biemans (DJI)

  Data: dinsdag 9 mei, dinsdag 23 mei donderdag 8 juni 2017 (volgeboekt)

  Locatie: OBA, Oosterdokskade 143, 1011DL AMSTERDAM

  Kosten: € 450,-.

  Meer informatie of aanmelden? Stuur een email naar Ingrid van Es.

  Algemene Scholing Aanvullende Seksuele Hulpverlening (AS-ASH)

  Deze vernieuwde module stond voorheen bekend als de Sense opleiding. De module is een gezamenlijk initiatief van RINO Amsterdam en RINO Groep Utrecht. De module wordt afwisselend in Amsterdam of Utrecht aangeboden.

  Na het volgen van deze scholing kunt u seksualiteit bij jongeren bespreekbaar maken. En  kunt u veel voorkomende problemen en vragen over seksualiteit in brede zin, inclusief anticonceptie en seksuele hulpverleningsmogelijkheden benoemen.

  Bij zorgvragen rond seksualiteit en preventie van ongewenste zwangerschap worden van verpleegkundigen en artsen grotendeels dezelfde competenties vereist. Daarnaast is samenwerking tussen beide beroepsgroepen essentieel voor een effectieve voorlichting, preventie en hulpverlening. Artsen en verpleegkundigen volgen 3 van de 4 modulen daarom samen. Waar nodig wordt functie-specifieke verdieping bereikt in de opdrachten. De vierde module richt zich op de functie-specifieke competenties en deze volgen beide groepen apart. Elke module duurt 5 dagdelen. Tijdens de scholingsperiode voert u praktijkopdrachten uit. U sluit de module af met een take-home openboek examen.

  In de modules komen de volgende thema’s aan bod:

  • Module 1: Seks als bio-psycho-sociaal fenomeen
  • Module 2: Seksuele problemen en disfuncties
  • Module 3: Anticonceptie en soa
  • Module 4: Functie-specifiek voor verpleegkundigen: verdieping en signalering van (gevolgen) van seksueel geweld en specifieke zorgvragen van subpopulaties (MSM, sekswerkers etc.)
  • Module 4: Functie-specifiek voor artsen: seksuologisch lichamelijk onderzoek, intra-uteriene en invasieve anticonceptiemethoden.

  Omvang: 10 dagen.

  Locatie: Amsterdam of Utrecht

  Voor wie: artsen en verpleegkundigen (niveau 5).

  Data: bij voldoende belangstelling start in najaar 2017 een volgende uitvoering. 

  Klik hier voor informatie en inschrijving.

  Stage SOA-poli GGD Amsterdam voor artsen en verpleegkundigen

  Op de soa-poli van de GGD Amsterdam worden jaarlijks > 40.000 nieuwe consulten verwerkt door een team van verpleegkundigen seksuele gezondheid, basisartsen, arts-assistenten dermatologie, dermatologen, laboranten en medisch microbiologen. Er wordt dagelijks veel SOA-gerelateerde pathologie gezien.

  Hoe ziet de stage eruit?

  Als stagiair wordt u per polidag(-deel) gekoppeld aan een ervaren verpleegkundige. Met deze verpleegkundige loopt u het spreekuur mee. Per dag doet u ca. 10 consulten. Het gaat zowel om intakes als om behandelconsulten. De intakes betreffen cliënten met en zonder klachten, gewaarschuwden, SENSE-consulten, PEP-consulten, en verdenkingen acute HIV. De behandelconsulten omvatten medicatie-uitgifte en partnerwaarschuwing. Er is veel overleg tussen verpleegkundigen en artsen. Regelmatig komt een arts op de behandelkamer voor aanvullend lichamelijk onderzoek. Om zoveel mogelijk verschillende consulten te kunnen meemaken en SOA-gerelateerde ziektebeelden te kunnen zien is de stage meerdaags.

  Desgewenst kunt u maximaal één dagdeel van de stage meelopen in het laboratorium voor sneldiagnostiek dat in de poli aanwezig is. U kunt hier microscopische preparaten beoordelen en sneltesten zoals die voor HIV en infectieuze syfilis (donkerveldonderzoek en RPR) doen.

  Het stageplan wordt in overleg met u op maat samengesteld. Dit betekent dat  op basis van uw persoonlijke leerdoelen voor een andere stage-indeling gekozen worden.

  Locatie: GGD Amsterdam

  Duur: in principe 4 dagdelen.

  Voor wie: verpleegkundigen en artsen werkzaam in de SOA-zorg. De stage is bij uitstek geschikt voor wie op de eigen werkplek recent ingewerkt is.

  Wanneer: De aanmelding start januari 2017. Aanmelden kan daarna het hele jaar door.

  Data: data in overleg met u.

  N.B. Als de stagedata eenmaal zijn vastgesteld kunnen deze niet meer gewijzigd worden!

  Verder lezen en aanmelden? Klik op Stage soa-poli GGD Amsterdam

  Wanneer

  Instroom is per module mogelijk.

  Waar

  Afhankelijk van de module in Utrecht of Amsterdam. Zie de specifieke module-webpagina’s voor de locatie.