NSPOH

Profielopleiding infectieziektebestrijding (1e fase M&G)

 • Print
 • Send a friend
 • Eén van de grote uitdagingen voor de volksgezondheid

  Infectieziekten kennen een voortdurende en onvoorspelbare dynamiek, die artsen infectieziektebestrijding steeds voor nieuwe uitdagingen stelt. Hoe kunnen we ons wapenen tegen bedreigingen en hoe kunnen we uitbraken voorkomen? U bent de schakel tussen de medisch inhoudelijke kant van de zaak en de maatschappelijke kant. Hierdoor bent u de spin in het web bij de vertaalslag naar adequaat beleid.

  Het beroep

  Als arts infectieziektebestrijding richt u zich op het voorkomen en bestrijden van uitbraken van infectieziekten. De drie belangrijkste componenten in uw werk zijn bewaken (surveillance), beheersen (voorkom verspreiding) en beschermen (profylaxe, vaccinatie, hygiëne advies). U bent eindverantwoordelijk voor bron- en contactonderzoek en voert de regie bij het indiceren en uitvoeren van (grootschalige) interventies.

  Wat u leert

  De profielopleiding infectieziektebestrijding leidt u op om infectieziekten te bestrijden op regionaal en nationaal niveau. Met de verworven kennis, inzichten en vaardigheden kunt u goed functioneren in het hele veld van de infectieziektebestrijding.

  Voor wie

  Artsen die werkzaam zijn binnen de bestrijding en preventie van infectieziekten. Bijvoorbeeld bij een GGD, het RIVM, een NGO of een ministerie. Informatie over voorwaarden om deel te nemen, zie: Medische vervolgopleiding maatschappij & gezondheid (M&G) 1e fase.

  Kwaliteitsbewaking

  De medische vervolgopleiding Maatschappij & Gezondheid is ontwikkeld vanuit wensen en eisen uit het veld en is opgezet volgens het Canmeds competentie model. Het curriculum voor de verschillende profielen is gebaseerd op Kritische Beroeps Activiteiten (KBA’s) zoals geformuleerd door de wetenschappelijke verenigingen. De onderwijsvisie is beschreven in het handboek sociale geneeskunde, hoofdstuk 3. Een onderwijscommissie en een aantal profielcommissies adviseren de NSPOH over het opleidingsaanbod en het niveau van de opleiding; ook is de commissie betrokken bij het opstellen van het opleidingsplan.

   

  Netwerkfunctie

  Uitbraken van infectieziekten die niet bestreden worden kunnen grote gevolgen hebben voor de volksgezondheid Het vak heeft daardoor een grote maatschappelijke relevantie. Het gaat nooit alleen om één enkele patiënt: er is altijd aandacht voor de omgeving. Hoe is de ziekte ontstaan? Wie zijn er bij betrokken? Wie lopen er risico? Wat heeft dat voor invloed op de samenleving? En hoe kunnen toekomstige uitbraken voorkomen worden? De arts infectieziektebestrijding voert bij de formulering van dit beleid de regie. Tijdens een regionale outbreak voert hij hierbij overleg met gemeenten, laboratoria, huisartsen, medisch specialisten en andere betrokken partijen en coördineert het te voeren beleid. Na de outbreak adviseert hij hoe een herhaling voorkomen kan worden. Al deze facetten komen aan bod in de competentiegerichte profielopleiding infectieziektebestrijding.

  Breed en gevarieerd

  De opleiding sluit aan bij recente ontwikkelingen en nieuwe inzichten. Om infectieziekten te kunnen voorkomen of uitbraken te kunnen bestrijden is kennis van de eigenschappen van verschillende infectieziekten onontbeerlijk. Er is hierbij onder andere aandacht voor de mogelijke bron, de transmissie route, interventie mogelijkheden, diagnostiek, behandeling en mogelijke (toekomstige) preventieve maatregelen. U leert ook over uw rol en verantwoordelijkheden in outbreakonderzoek, -management en surveillance van infectieziekten, hierbij is goede risicocommunicatie van groot belang. Daarnaast verdiept u zich in meer beleidsmatige onderwerpen, zoals de organisatie van de infectieziektebestrijding op regionaal, Europees en mondiaal niveau, en de rol van de arts infectieziektebestrijding hierbij.

  Docenten

  U krijgt les van ervaren specialisten en deskundigen op het gebied van de infectieziektebestrijding. Daarnaast wordt u begeleid door een instituutsopleider van de NSPOH

  Opzet profielopleiding

  Infectieziektebestrijding is een van de profielopleidingen van de Opleiding Maatschappij & Gezondheid (M&G). U kunt de volledige opleiding volgen, maar ook één of meerdere losse onderdelen. De profielopleiding bestaat uit een algemeen deel en een profiel specifiek deel waarvan elf verplichte modules en zes keuzemodules.

  Wanneer

  Instromen in deze opleiding is in principe op meerdere momenten in het jaar mogelijk U kunt uw keuze afstemmen op de startdata van de losse modules. De eerstvolgende gezamenlijke startdag van de verschillende profielen in de 1e fase van de medische vervolgopleiding Maatschappij & gezondheid is donderdag 12 januari 2017. 

  Aanmelding

  Heeft u belangstelling voor deze opleiding dan meldt u zich aan via de aanmeld-knop. De NSPOH neemt na het verwerken van de aanmelding contact met u op om de verdere inschrijfprocedure te voltooien. Meestal dient u extra informatie, zoals een CV, kopieën van diploma’s, op te sturen. Na ontvangst van de ingevulde documenten ontvangt u een uitnodiging voor een intakegesprek. Een intake kan een telefonische afspraak zijn of een afspraak voor een gesprek dat bij de NSPOH plaatsvindt. Wanneer u na het intakegesprek besluit de opleiding daadwerkelijk te volgen, ontvangt u overeenkomsten die ondertekend dienen te worden. Vervolgens ontvangt u een definitieve plaatsingsbevestiging.

  Waar

  Utrecht

  Omvang en individualisering opleidingsduur

  Totale opleiding: 80 dagen, twee jaar.

  Indien u in aanmerking denkt te komen voor verkorting van de opleidingsduur, klik op Individualisering opleidingsduur medische vervolgopleidingen en gevolgen voor de deelnemer aan opleiding in de sociale geneeskunde.
  Of download de pdf.

  Aantal deelnemers

  Maximaal 20

  Toelatingseisen

  Diploma basisarts BIG- geregistreerd. Werkzaam zijn bij een RGS erkende opleidingsinrichting.

  Kosten

  De prijs voor de opleiding bedraagt € 31.500 (prijspeil 2017) inclusief examengeld. Kosten voor keuzeonderwijs worden apart in rekening gebracht. De exacte kosten zijn afhankelijk van het onderwijs dat u daadwerkelijk volgt. Voor de kosten klik hier.
  U dient u in te schrijven in het opleidingsregister van de RGS. Voor de kosten klik hier.

  Subsidie

  Uw werkgever kan in aanmerking komen voor subsidie voor deze vervolgopleiding. Het ministerie van VWS draagt via het Opleidingsfonds Zorg bij in de kosten van het cursorische onderwijs en de financiering van de niet-productieve uren van aios en opleider. Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met de opleidingscoördinator van uw instelling, met GGD Nederland of de NSPOH.

  Belastingvoordeel

  Zijn uw studiekosten aftrekbaar van de belasting? Klik hier

  De arts infectieziektebestrijding in het jubileumnummer van het Infectieziektebulletin van het RIVM

  Download hier het artikel "De arts infectieziektebestrijding; professionalisering door de jaren heen", Jeannette de Boer (e.a.) in Infectieziektebulletin (RIVM), pag 36-38. 25 jaar Infectieziektebulletin, 2015.

  Filmpresentatie

  Bekijk hieronder het filmpje ‘Arts Maatschappij & Gezondheid, profiel infectieziektebestrijding, middenin de samenleving’