NSPOH

Scholingsprogramma donorgeneeskunde

 • Print
 • Send a friend
 • De Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) heeft de NSPOH erkend als opleidingsinstituut voor het scholingsprogramma Donorgeneeskunde. Donorgeneeskunde wordt daarmee een erkend profiel binnen het sociaalgeneeskundige specialisme maatschappij en gezondheid.

  Profielregistratie donorarts KNMG

  Artsen die momenteel werkzaam zijn in de donorgeneeskunde en voor registratie in het profielregister donorgeneeskunde in aanmerking wensen te komen, kunnen zich inschrijven bij de RGS voor het scholingsprogramma. Nadat het scholingsprogramma succesvol is doorlopen, kunnen artsen zich registreren in het profielregister donorgeneeskunde van de RGS. Dat leidt tot profielregistratie donorarts KNMG.

  Klik op donorgeneeskunde RGS voor meer informatie over de inschrijving via de RGS. Na inschrijving bij de RGS wordt beoordeeld of de arts voldoet aan de toelatingseisen. Is dat het geval? Dan kan men zich aanmelden bij de NSPOH.

  Specialisme maatschappij &  gezondheid

  In Nederland zijn ongeveer 190 donorartsen die zich bezighouden met weefseldonatie, orgaandonatie en vooral met bloeddonatie. Donorartsen werken met donoren die in principe bij gezondheid vrijwillig bloed, weefsel of organen afstaan of die na overlijden zonder ziekbed, bijvoorbeeld na een ongeluk, organen of weefsel doneren. Volgens de KNMG was het vak donorgeneeskunde erg versnipperd, doordat verschillende instellingen zich met doneren bezighouden. Inmiddels zou dat zijn verbeterd doordat de opleidingen en instellingen voor donorgeneeskunde zijn gebundeld, ook op Europees niveau. In 2010 verenigden de donorartsen in Nederland zich in de Nederlandse Vereniging van Donor Geneeskunde (NVDG) die zich aansloot bij de KAMG. Doordat donorgeneeskunde nu onderdeel uitmaakt van het specialisme maatschappij &  gezondheid kunnen donorartsen na de tweejarige profielopleiding doorstromen naar de tweejarige opleiding tot arts maatschappij en gezondheid.

  Het scholingsprogramma bestaat uit de volgende onderdelen:

  • SG Basis scholingsprogramma donorgeneeskunde - 4 dagen
  • Inleiding Evidence Based Werken  (IEBW)- 2 dagen
  • Overige bij- en nascholing (10 accreditatie punten)
  • Oriëntatie andere werkvelden - 10 dagen
  • Praktijkopleiding

  Het programma bestaat daarmee uit interactieve colleges, opdrachten, e-learning en stages.

  Afhankelijk van uw opleiding en ervaring kunt u voor onderdelen vrijstelling krijgen. Dit wordt beoordeeld tijdens de intake.

  Het SG Basis scholingsprogramma donorgeneeskunde  is reeds tweemaal uitgevoerd. De derde en laatste uitvoering start op 2 september 2016. Dit is dus in beginsel de laatste instroommogelijkheid in het scholingsprogramma donorgeneeskunde. 

  De module Inleiding Evidence Based Werken wordt nog 3 maal uitgevoerd:

  • 1e uitvoering 20 september en 1 november 2016
  • 2e uitvoering 4 oktober en 15 november 2016
  • 3e uitvoering 29 november en 17 januari 2017

  De oriëntatie ander werkveld wordt volledig georganiseerd door de NVDG. U ontvangt hiervoor een uitnodiging nadat u via aanmelding bij de NSPOH gestart bent met het scholingsprogramma.

  Aanmelding bij NSPOH

  U meldt zich bij de NSPOH aan door:

  Indien u wordt geplaatst, ontvangt u te zijner tijd de studiehandleidingen van de module SG Basis scholingsprogramma donorgeneeskunde en de module Inleiding Evidence Based Werken met meer informatie over het programma en hoe u zich kunt voorbereiden op beide modulen. 

  Belangrijke data

  Het scholingsprogramma is reeds gestart.

  Volgens de huidige planning is 2 september 2016 de laatste instroommogelijkheid bij de NSPOH. Bent u al toegelaten door de RGS dan vragen we u dringend u vóór 12 augustus 2016 bij de NSPOH aan te melden. 

  Een vriendelijke verzoek

  Graag ontvangen we uw aanmelding zo snel mogelijk.  Indien er teveel dossiers op het laatste moment binnen komen, kunnen we een beoordeling voor aanvang van het programma niet garanderen. Houd er ook rekening mee dat er twee dagen nodig zijn voor een eerste beoordeling van uw portfolio voor de telefonische intake kan plaatsvinden.