NSPOH

Vakspecialist Bouw

(specifiek per kerndeskundige)

 • Print
 • Send a friend
 • Individuele praktijkstage onder supervisie
  U loopt stage op een (eigen) bouwlocatie waar u zich (zo mogelijk samen met andere kerndeskundigen) verdiept in arbeidshygiëne, veiligheid, verandergedrag en juridische kaders binnen de bouwsector. U leert omgaan met de voor u relevante (multidisciplinaire) verbeterinstrumenten. Op deze manier kwalificeert u zich als vakspecialist voor de branche.

  Wat u leert

  De stage is gericht op duurzame inzetbaarheid van bouwvakkers en preventie van risico’s bij organisaties. Dat vereist continue aandacht voor veiligheid, gezondheid met goede arbeidshygiëne en leefstijl op de werkplek. U leert verbeterpunten opsporen, (noodzakelijke) veranderingen doorvoeren en omgaan met weerstand. Hierbij maakt u zich de vakspecialistische kennis eigen die nodig is om het specifieke arbo-instrumentarium voor de vakspecialist (of kerndeskundige) bouw te hanteren. Daarvoor moet u bijvoorbeeld meetresultaten of informatie uit een RIE op de juiste wijze kunnen beoordelen en interpreteren. Ook bekwaamt u zich in advies- en presentatietechnieken om managers en/of werknemers in de bouw te overtuigen van nuttige en nodige maatregelen op het gebied van arbeid en gezondheid. U actualiseert uw kennis van de wet- en regelgeving om uw adviezen in de juiste juridische kaders te plaatsen.

  Voor wie

  Deze module biedt een verdiepende scholing in de vorm van een (multidisciplinaire) praktijkstage voor veiligheidsdeskundigen, arbeidshygiënisten en A&O-professionals in de bouwnijverheid.

  Soort scholing

  Verdiepende scholing in de vorm van een (multidisciplinaire) praktijkstage.

  Stage op maat

  De praktijkscholing biedt per vakspecialisme een stage op maat, die eens per jaar, verdeeld over drie dagen, plaatsvindt. Het accent ligt op individuele oefening van praktische vaardigheden op de (eigen)bouwlocatie en onder supervisie. Daarnaast worden opdrachten uitgevoerd in subgroepen met vertegenwoordigers vanuit verschillende kerndisciplines. Daarbij gaat het om onderlinge uitwisseling van kennis en vaardigheden.

  Kennis en kunde

  De praktijkstage bestaat uit verschillende onderdelen die gezamenlijk leiden tot verrijking en verbreding van kennis en kunde binnen uw specialisme.

  • leren werken met de toolbox van specifieke instrumenten per kerndiscipline: doel, werking, meerwaarde, voor- en nadelen, wijze van toepassen etc.;
  • specifieke training in praktisch gebruik van deze instrumenten —op de bouwlocatie en onder supervisie;
  • scholing in actuele wet- en regelgeving en de juridische kaders;
  • oefening in gedragsveranderingstechnieken en implementatie van vernieuwingen;
  • verplichte praktijkopdrachten om kennis en vaardigheden te toetsen.

  Praktijkscholing

  De stage bestaat uit interactief groepsonderwijs afgewisseld met individuele training van praktische vaardigheden en uitvoering van multidisciplinaire groepsopdrachten. 

  Docenten

  • Supervisors per specialisme (Stichting Arbouw)
  • Astrid de Graaf (opleider NSPOH.

  Maximaal aantal deelnemers

  Het maximaal aantal deelnemers voor deze praktijkstage: 10.

  Kosten

  De kosten voor deze praktijkstage bedragen € 1140.

  Klik hier voor een toelichting op de prijs.

  Hoe lang en wanneer

  De gecombineerde praktijkstage duurt 3 dagen (6 dagdelen), planning in overleg te bepalen, van 9.30-16.30 uur.

  De module vergt ca. 30 uur zelfstudie: 4 uur per dag voorbereiding +  6 uur uitvoering.

  Waar

  Eigen praktijk en Stichting Arbouw, B&I park Harderwijk.

  Accreditatie

  Voor arbeidsdeskundigen kan accreditatie bij Hobéon SKO worden aangevraagd.

  Vooropleiding/Toelatingseisen

  • HBO werk- en denkniveau en 
  • aantoonbare werkervaring OF
  • Introductie Bouw afgerond hebben

  Inschrijving

  Neem contact op met de contactpersoon hiernaast