NSPOH

Profielopleiding tuberculosebestrijding (1e fase M&G)

Tuberculosearts

 • Print
 • Send a friend
 • TBC is méér dan een tropenziekte

  Tuberculose klinkt misschien als een aandoening uit het verleden. Maar niets is minder waar: tuberculose komt ook tegenwoordig nog steeds voor in Nederland. Behalve (tropen)reizigers treft de ziekte vooral mensen uit kwetsbare groepen – zoals verslaafden, immigranten en illegalen – die vaak minder goed in beeld zijn bij de gezondheidszorg. Het vereist daardoor soms veel creativiteit en sociale vaardigheden om patiënten met TBC optimale zorg te geven. Terwijl een adequate behandeling juist van groot belang is om verdere verspreiding van de ziekte en de toenemende resistentie van de tuberculose-bacterie tegen antibiotica tegen te gaan.

  Het beroep

  Als tuberculosearts houdt u zich bezig met de vroegtijdige opsporing en preventie van TBC, maar daarnaast ook met diagnostiek en met de behandeling van patiënten. U staat als tuberculosearts midden in de maatschappij: u vormt de spin in het web tussen huisartsen, kinderartsen, forensisch artsen en andere zorgspecialisten. Afhankelijk van uw persoonlijke interesses kunt u zich daarnaast ook bezighouden met wetenschappelijk onderzoek op het gebied van tuberculose en andere infectieziekten.

  Wat u leert

  U wordt opgeleid tot deskundige in de tuberculosebestrijding – zowel op regionaal als nationaal niveau. U leert over het vroegtijdig opsporen, de transmissie, de behandeling en de preventie van TBC. Verder leert u binnen welk kader uw werk als TBC-arts valt en welke netwerken nodig zijn om een goede bestrijding op te zetten. Ook ontdekt u hoe u samen met anderen succesvol beleid voor tuberculosebestrijding kunt ontwikkelen en uitvoeren.

  Voor wie

  Artsen werkzaam in de bestrijding, behandeling en preventie van tuberculose. Informatie over voorwaarden om deel te nemen, zie: Medische vervolgopleiding maatschappij & gezondheid (M&G) 1e fase.

  Kwaliteitsbewaking

  De medische vervolgopleiding Maatschappij & Gezondheid is ontwikkeld vanuit wensen en eisen uit het veld en is opgezet volgens het Canmeds competentie model. Het curriculum voor de verschillende profielen is gebaseerd op Kritische Beroeps Activiteiten (KBA’s) zoals geformuleerd door de wetenschappelijke verenigingen. De onderwijsvisie is beschreven in het handboek sociale geneeskunde, hoofdstuk 3. Een onderwijscommissie en een aantal profielcommissies adviseren de NSPOH over het opleidingsaanbod en het niveau van de opleiding; ook is de commissie betrokken bij het opstellen van het opleidingsplan.

  Verdieping en onderbouwing

  De profielopleiding Tuberculosebestrijding sluit aan op de belangrijkste ontwikkelingen in uw eigen werkveld en is gericht op de dagelijkse praktijk van uw werk. Alle aspecten van de tuberculosebestrijding worden in deze opleiding uitgediept. U krijgt een theoretische onderbouwing over de verschillende infectieziekten (onder andere via modules uit de opleiding infectieziektebestrijding).

  Leren in de praktijk

  Centraal in de opleiding staat de praktijkscholing met toegesneden praktijkopdrachten om uw persoonlijke competenties uit te breiden. Deze praktijkopleiding (22 weken bij een kliniek Longziekten, 4 weken in een sanatorium) krijgt vorm vanuit een opleidingsinrichting waar een opleider u in het dagelijkse werk begeleidt.

  Docenten

  De opleidingsmodules worden deels door de NSPOH verzorgd en deels gevolgd bij andere instanties, zoals het KNCV Tuberculosefonds, NVALT en GGD Rotterdam.

  Opzet profielopleiding

  Tuberculosebestrijding is één van de profielopleidingen van de Opleiding Maatschappij & Gezondheid (M&G). Het opleidingsprogramma wordt per deelnemer individueel vastgesteld. De Vereniging van Artsen werkzaam in de Tuberculosebestrijding (VwAwT) gaat ervan uit dat een volwaardige TBC-arts zowel de 1e als de 2e fase heeft afgerond.

  De 1e fase beslaat circa twee jaar en omvat de volgende onderdelen:

  In overleg met de instituutsopleider kiest u relevant keuzeonderwijs dat leidt tot verdieping of verbreding van uw handelen.

  Wanneer

  Instromen in deze opleiding is in principe op meerdere momenten in het jaar mogelijk U kunt uw keuze afstemmen op de startdata van de losse modules. De eerstvolgende gezamenlijke startdag van de verschillende profielen in de 1e fase van de medische vervolgopleiding Maatschappij & gezondheid is donderdag 12 januari 2017. 

  Aanmelding

  Heeft u belangstelling voor deze opleiding dan meldt u zich aan via de aanmeld-knop. De NSPOH neemt na het verwerken van de aanmelding contact met u op om de verdere inschrijfprocedure te voltooien. Meestal dient u extra informatie, zoals een CV, kopieën van diploma’s, op te sturen. Na ontvangst van de ingevulde documenten ontvangt u een uitnodiging voor een intakegesprek. Een intake kan een telefonische afspraak zijn of een afspraak voor een gesprek dat bij de NSPOH plaatsvindt. Wanneer u na het intakegesprek besluit de opleiding daadwerkelijk te volgen, ontvangt u overeenkomsten die ondertekend dienen te worden. Vervolgens ontvangt u een definitieve plaatsingsbevestiging.

  Waar

  O.a. Utrecht en Rotterdam.

  Omvang en individualisering opleidingsduur

  Totale opleiding: 80 dagen, twee jaar.

  Indien u in aanmerking denkt te komen voor verkorting van de opleidingsduur, klik op Individualisering opleidingsduur medische vervolgopleidingen en gevolgen voor de deelnemer aan opleiding in de sociale geneeskunde.
  Of download de pdf.

  Toelatingseisen

  • Diploma basisarts, BIG-geregistreerd
  • Werkzaam zijn in de tuberculosebestrijding bij een RGS erkende opleidingsinrichting.

  Kosten

  De prijs voor de opleiding bedraagt € 51.500 (prijspeil 2017). De kosten voor keuzeonderwijs worden apart in rekening gebracht. De exacte kosten zijn afhankelijk van het onderwijs dat u daadwerkelijk volgt. Voor de kosten klik hier.
  U dient u in te schrijven in het opleidingsregister van de RGS. Voor de kosten klik hier.

  Belastingvoordeel

  Zijn uw studiekosten aftrekbaar van de belasting? Klik hier.

  Subsidie

  Uw werkgever kan in aanmerking komen voor subsidie voor deze vervolgopleiding. Het ministerie van VWS draagt via het Opleidingsfonds Zorg bij in de kosten van het cursorische onderwijs en de financiering van de niet-productieve uren van aios en opleider. Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met de opleidingscoördinator van uw instelling, met GGD Nederland of de NSPOH.

   

  Filmpresentatie

  Bekijk hieronder het filmpje ‘Arts Maatschappij & Gezondheid, profiel tuberculosebestrijding, middenin de samenleving’