NSPOH

Profielopleiding forensische geneeskunde (1e fase M&G)

Forensisch arts

 • Print
 • Send a friend
 • CSI in de polder

  Dankzij TV-series als CSI staat de forensische geneeskunde flink in de picture. Het vak omvat echter véél meer dan lijkschouwing op een plaats delict. Als forensisch arts bent u vaak in dienst van een GGD en werkt u in opdracht van politie en justitie. U heeft daarbij een onafhankelijke positie – u bent in de eerste plaats arts en géén opsporingsambtenaar.

  Het beroep

  Uw taken als forensisch arts zijn heel gevarieerd: medische beoordeling of behandeling van arrestanten en gedetineerden, het afnemen van lichaamsmateriaal (bloed, urine, DNA) bij slachtoffers of verdachten van een misdrijf en het opstellen van expertiserapporten voor het openbaar ministerie of de rechtbank over letsels/doodsoorzaak van een slachtoffer. Door samenwerking met tal van instanties staat u als forensisch arts midden in de maatschappij.

  Wat u leert

  U wordt opgeleid tot deskundige in de eerstelijns forensische geneeskunde binnen het kader van de sociale geneeskunde.

  Voor wie

  Artsen die binnen de sociale geneeskunde werkzaam zijn op het gebied van de forensische geneeskunde. Informatie over voorwaarden om deel te nemen, zie: Medische vervolgopleiding maatschappij & gezondheid (M&G) 1e fase.

  Kwaliteitsbewaking

  De medische vervolgopleiding Maatschappij & Gezondheid is ontwikkeld vanuit wensen en eisen uit het veld en is opgezet volgens het Canmeds competentie model. Het curriculum voor de verschillende profielen is gebaseerd op Kritische Beroeps Activiteiten (KBA’s) zoals geformuleerd door de wetenschappelijke verenigingen. De onderwijsvisie is beschreven in het handboek sociale geneeskunde, hoofdstuk 3. Een onderwijscommissie en een aantal profielcommissies adviseren de NSPOH over het opleidingsaanbod en het niveau van de opleiding; ook is de commissie betrokken bij het opstellen van het opleidingsplan.

  Specifieke deskundigheid

  Om het werk van een forensisch arts deskundig uit te oefenen zijn competenties nodig die in de reguliere artsenopleiding niet aan de orde komen. Veel meer dan andere artsen moet u als forensisch arts weten welke taken politie, openbaar ministerie, rechtspraak, rijksoverheid (ministerie van justitie en binnenlandse zaken) en gemeenten hebben bij de opsporing en berechting van strafbare feiten en de handhaving van de openbare orde. Al deze facetten komen aan de orde in de profielopleiding forensische geneeskunde.

  Afwisselend programma

  Het onderwijs sluit aan op de belangrijkste ontwikkelingen in het werkveld en is gericht op de dagelijkse praktijk van uw werk.

  Opzet

  Forensische geneeskunde is één van de profielopleidingen van de opleiding Maatschappij & Gezondheid (M&G). De eerste fase beslaat circa twee jaar (80 dagen) en omvat de volgende onderdelen:

  Een opleider begeleidt u bij uw dagelijkse werk. De betreffende organisatie en opleider dienen erkend te zijn door de RGS.

  Docenten

  U krijgt les van gespecialiseerde docenten die ruimschoots hun sporen hebben verdiend op het terrein van de forensische wetenschappen en in het werkveld van maatschappij & gezondheid.

  Registratie

  Afronding van de 1e fase leidt tot registratie door de RGS.

  Wanneer

  Instromen in deze opleiding is in principe op meerdere momenten in het jaar mogelijk U kunt uw keuze afstemmen op de startdata van de losse modules. De eerstvolgende gezamenlijke startdag van de verschillende profielen in de 1e fase van de medische vervolgopleiding Maatschappij & gezondheid is donderdag 12 januari 2017.

  Aanmelding

  Heeft u belangstelling voor deze opleiding dan meldt u zich aan via de aanmeld-knop. De NSPOH neemt na het verwerken van de aanmelding contact met u op om de verdere inschrijfprocedure te voltooien. Meestal dient u extra informatie, zoals een CV, kopieën van diploma’s, op te sturen. Na ontvangst van de ingevulde documenten ontvangt u een uitnodiging voor een intakegesprek. Een intake kan een telefonische afspraak zijn of een afspraak voor een gesprek dat bij de NSPOH plaatsvindt. Wanneer u na het intakegesprek besluit de opleiding daadwerkelijk te volgen, ontvangt u overeenkomsten die ondertekend dienen te worden. Vervolgens ontvangt u een definitieve plaatsingsbevestiging.

  Waar

  Utrecht

  Omvang en individualisering opleidingsduur

  Totale opleiding: 80 dagen, twee jaar.

  Indien u in aanmerking denkt te komen voor verkorting van de opleidingsduur, klik op Individualisering opleidingsduur medische vervolgopleidingen en gevolgen voor de deelnemer aan opleiding in de sociale geneeskunde

  Of download de pdf.

  Aantal deelnemers

  Maximaal 25

  Toelatingseisen

  • Diploma basisarts, BIG-geregistreerd
  • Minimaal 50% werkzaam bij een erkende opleidingsinrichting.

  Kosten

  De prijs voor de opleiding bedraagt € 31.4500 (prijspeil 2017). Kosten voor keuzeonderwijs worden apart in rekening gebracht. De exacte kosten zijn afhankelijk van het onderwijs dat u daadwerkelijk volgt. Voor de kosten klik hier.
  U dient u in te schrijven in het opleidingsregister van de RGS. Voor de kosten klik hier.

  Belastingvoordeel

  Zijn uw studiekosten aftrekbaar van de belasting? Klik hier

  Interview

  Wie wordt er nog forensisch arts? 
  Forensisch arts/jurist Kees Das
  (Met toestemming overgenomen uit Medisch Contact nr. 16 dd. 22 april 2011)

  Filmpresentatie

  Bekijk hieronder het filmpje ‘Arts Maatschappij & Gezondheid, profiel forensische geneeskunde, middenin de samenleving’