NSPOH

Medische vervolgopleiding maatschappij & gezondheid (M&G) 1e fase

Arts Maatschappij & Gezondheid

 • Print
 • Send a friend
 • Midden in de samenleving

  Staat u met uw ene been in de geneeskunde en met het andere in de maatschappij? Ligt uw hart zowel bij de gezondheidszorg als bij maatschappelijke vraagstukken? En wilt u zich als arts specialiseren op dit snijvlak? Kies dan voor de medische vervolgopleiding Maatschappij & Gezondheid, met specialisaties tot jeugdarts, arts infectieziektebestrijding, TBC-arts, arts medische milieukunde, forensisch arts, arts sociaal medische indicering en advisering of arts beleid en advies. De opleiding duurt vier jaar en bestaat uit twee fasen: een profielgerichte fase van 2 jaar én een 2e  fase van 2 jaar met een focus op beleid, visieontwikkeling en wetenschappelijk onderzoek binnen de public health.

  Fase 1: profielarts

  In de eerste fase werkt u aan de sociaalgeneeskundige basis en uw specifieke profielprogramma. U maakt een keuze uit één van de zeven profielen:

  U sluit deze eerste fase af met een deelregistratie in het door u gekozen profiel (profielarts).

  Voorwaarden

  De medische vervolgopleiding Maatschappij & Gezondheid is bedoeld voor (basis)artsen die al werkzaam zijn in de public health. Om deze opleiding te volgen dient u:

  Kwaliteitsbewaking

  De medische vervolgopleiding Maatschappij & Gezondheid is ontwikkeld vanuit wensen en eisen uit het veld en is opgezet volgens het Canmeds competentie model. Het curriculum voor de verschillende profielen is gebaseerd op Kritische Beroeps Activiteiten (KBA’s) zoals geformuleerd door de wetenschappelijke verenigingen. Een  onderwijscommissie en een aantal profielcommissies adviseren de NSPOH over het aanbod en het niveau van de opleiding; ook zijn zij betrokken bij het opstellen van het opleidingsplan.

  Kennis en competenties

  Centraal in de opleiding Maatschappij & Gezondheid staat het ontwikkelen van kennis en competenties die u nodig heeft in uw dagelijks werk. Om aan deze specialisatie deel te nemen moet u dan ook al als arts werkzaam zijn bij een organisatie of instelling binnen het door u gekozen profiel. De opleiding vindt plaats op de werkplek, waar u als aios werkt onder supervisie van een opleider. Omdat de opleiding direct gericht is op het verbeteren van uw functioneren in de praktijk, komen bij de praktijkopdrachten alle aspecten aan de orde van het gekozen beroepsprofiel.

  Werken en leren

  De medische vervolgopleiding bestaat voor 80% uit werken in de praktijk onder begeleiding van uw opleider en voor 20% uit cursorisch onderwijs bij de NSPOH. Dat betekent bij een fulltime dienstverband vier dagen per week opleiding op de werkplek en één dag per week les. In de praktijk voert u opdrachten uit waarmee u zich theorie en vaardigheden eigen maakt. U stelt een eigen portfolio samen om uw competenties concreet te maken en uw ontwikkeling te volgen.

  Algemeen en specifiek

  De opleiding bestaat uit een gemeenschappelijk programma en een specifiek profielprogramma. Alle deelnemers volgen de sociaal geneeskundige basismodule van 20 dagen. Het profielonderwijs (circa 40 dagen) is beroepsgerelateerd. De praktijkopleiding en de praktijkopdrachten zijn gelinkt aan theorie en vaardigheden die u leert in het specifieke profielprogramma.

  Intake

  Met alle deelnemers vindt vooraf een intakegesprek plaats waarbij uw werksituatie, motivatie en verwachtingen worden besproken. Op basis van uw kennis en ervaring zijn bepaalde vrijstellingen mogelijke en/of een individueel opleidingsprogramma op maat.

  Voortgang en beoordeling

  Gedurende de opleiding vinden voortgangsgesprekken plaats waarin u samen met uw opleider en een NSPOH-opleider/adviseur uw ontwikkeling bespreekt. U verzamelt alle producten die een bewijs leveren van uw competentieontwikkeling in uw portfolio. De afronding van de eerste fase gebeurt op basis van beoordeling van uw portfolio.

  Wanneer

  Instromen in deze opleiding is in principe op meerdere momenten in het jaar mogelijk U kunt uw keuze afstemmen op de startdata van de losse modules. De eerstvolgende gezamenlijke startdag van de verschillende profielen in de 1e fase van de medische vervolgopleiding Maatschappij & gezondheid is in januari 2016. 

  Aanmelding

  Heeft u belangstelling voor deze opleiding dan meldt u zich aan via de aanmeld-knop bij een van de profielopleidingen. De NSPOH neemt na het verwerken van de aanmelding contact met u op om de verdere inschrijfprocedure te voltooien. Meestal dient u extra informatie, zoals een CV, kopieën van diploma’s, op te sturen. Na ontvangst van de ingevulde documenten ontvangt u een uitnodiging voor een intakegesprek. Een intake kan een telefonische afspraak zijn of een afspraak voor een gesprek dat bij de NSPOH plaatsvindt. Wanneer u na het intakegesprek besluit de opleiding daadwerkelijk te volgen, ontvangt u overeenkomsten die ondertekend dienen te worden. Vervolgens ontvangt u een definitieve plaatsingsbevestiging.

  Waar

  Utrecht

  Zwolle (JGZ)

  Toelatingseisen

  • Diploma basisarts;
  • Werkzaam als arts op sociaalgeneeskundig gebied binnen één van de zeven profielen.

  Kosten

  De prijs voor de 1e fase opleiding M&G is afhankelijk van het gekozen profiel (prijspeil 2017)

  • JGZ: €29.500
  • IZB/FG/I&A/B&A: €31.500
  • TBC/MMK: € 51.500.

  Kosten voor keuzeonderwijs, examengeld en naslagwerken worden apart in rekening gebracht. De exacte kosten zijn afhankelijk van het onderwijs dat u daadwerkelijk volgt. Voor de kosten klik hier. 
  U dient u in te schrijven in het opleidingsregister van de RGS. Voor de kosten klik hier.

  Belastingvoordeel

  Zijn uw studiekosten aftrekbaar van de belasting? Klik hier.

  Subsidie

  Voor de profielen JGZ/IZB/TBC/MMK kan uw werkgever een aanvraag doen ter financiering van de opleiding. Deze aanvraag loopt via het Opleidingsfonds Zorg.

  Filmpresentatie

  Bekijk hieronder het filmpje "Arts Maatschappij & Gezondheid staat midden in de maatschappij"